1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Folkehelsearbeid

Akershus fylkeskommune skal arbeide for et helsevennlig lokalsamfunn, forebygge sykdom og bidra til å utjevne sosiale helseforskjeller.

Fylkeskommunens ansvar for folkehelsen

Folkehelsepolitikkens overordnede mål er flere leveår med god helse i befolkningen som helhet og å redusere sosial helseforskjeller mellom ulike sosioøkonomiske grupper, etniske grupper og kvinner og menn.

Lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven) pålegger fylkeskommunen å være pådriver for og samordne folkehelsearbeidet i fylket, blant annet gjennom alliansebygging og partnerskap, holde oversikt over folkehelsetilstanden og ved å understøtte kommunenes folkehelsearbeid.

Folkehelse i alt vi gjør

Akershus fylkeskommune skal bidra til å fremme god folkehelse i hele Akershus. Vi arbeider med å koble kommunale og regionale planstrategier, slik at disse i større grad bygger opp under hverandre i arbeidet med å utvikle attraktive lokalsamfunn.

Som del av dette arbeidet skal fylkeskommunen:

  • legge til rette for dialog og erfaringsutveksling med kommuner om arbeidet med å integrere folkehelseperspektivet i regionale og kommunale planstrategier.
  • arbeide for å utarbeide og formidle statistikk og analyser som gir oversikt over helsetilstanden og faktorer som påvirker denne.
  • bidra til at praktiske erfaringer fra aktiviteter som fremmer helse blir delt mellom kommunene og frivillige organisasjoner. På den måten kan Akershus blir et godt sted å bo og leve for alle.

Noen av folkehelsetiltakene som er igangsatt:

Helsefremmende tiltak i videregående skole

Fylkeskommunens styrking av skolehelsetjenesten bidrar til økt tilgjengelighet av helsesøstre på videregående skoler i Akershus. I tillegg kan skolene søke om midler til helsefremmende tiltak. Midlene skal stimulere til et aktivt utviklingsarbeid som kan bidra til å fremme god psykisk, fysisk og sosial helse hos elevene.

Helsefremmende by- og tettstedsutvikling

Folkehelse og sosial bærekraft er et viktig aspekt i fylkeskommunens satsing på by- og tettstedsutvikling og oppfylling av regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus.

Inkludering og mangfold

Akershus fylkeskommune arbeider for inkluderingen av innvandrerbefolkningen gjennom tildeling av tilskudd til frivillig aktivitet i lokalsamfunnet og gjennom et målrettet fokus på målgruppen i folkehelsearbeidet.

Internasjonalt folkehelsearbeid

Akershus fylkeskommune deltar i WHO-nettverket Regions for health.

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet