1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Kartlegging og verdsetting av friluftsområder i Akershus er i gang

8. oktober 2015 ble det avholdt oppstartsmøtet for prosjektet "Kartlegging og verdsetting av friluftsområder i Akershus".

Nå skal friluftsområdene i Akershus kartlegges

Akershus fylkeskommune har invitert kommunene med på å kartlegge og vurdere verdien av områder for friluftsliv i fylket. Prosjektet er en del av en nasjonal satsing i regi av Miljødirektoratet. Så langt har 16 av 22 kommuner ønsket å delta.

Prosjektet ledes av Akershus fylkeskommune, i tillegg er Oslofjorden Friluftsråd engasjert for koordinere, bistå og veilede kommunene i arbeidet.

Hvilken nytte gir kartleggingen for kommunen?

Med kartleggingen og verdsettingen av friluftsområdene vil gjøre planarbeidet til kommunen bli enklere ved å:

  • videreutvikle kunnskapsgrunnlaget i arealforvaltningen og friluftslivsarbeidet.
  • unngå at viktige friluftslivsområder bygges ned eller ikke blir godt nok ivaretatt.
  • gi grunnlag for å sikre de best egnede friluftslivsområdene og ferdselsårene.
  • hjelpe oppfølging av «Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus» når den vedtas.

Oppstartsmøte 8. oktober 2015

Den 8. oktober 2015 ble det gjennomført oppstartsmøte i prosjektet. Alle kommunene i Akershus var invitert til dette møtet. Her finner du agenda og presentasjoner fra oppstartsmøtet.

Det er i kommunene kartleggingen og verdsettingen skal skje. Kommunene Vestby, Sørum, Nes, Frogn, Hurdal og Rælingen starter prosjektet høsten 2015.

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet