1. Hopp til innhold
 2. Hopp til meny
 3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Regionalt råd for anlegg og fysisk aktivitet

Regionalt råd for anlegg og fysisk aktivitet i Akershus er et rådgivende organ for Akershus fylkeskommune i saker som omhandler regionale områder og anlegg, samt aktiviteter på tvers av kommunegrensene.

Rådet ble opprettet i juni 2017, og skal bidra til å sikre "Aktivitetsløftet" gjennom oppfølgingen av regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv og planens handlingsprogrammer.

Rådet skal blant annet bidra med:

 • Å arbeide for å oppfylle mål og fremtidsbilder for økt regionalt samarbeid og anleggsutvikling, definert i «Regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016 - 2030.»
 • Å arbeide for samarbeidsløsninger omkring utvikling og bruk av anlegg og områder for fysisk aktivitet i Akershus.
 • Gi innspill og råd til en definisjon av «Regionale anlegg og områder i Akershus». Dette vil legge føringer for hvilke anlegg og områder som kan inngå i den regionale planens handlingsprogram del 4 fra og med 2018.
 • Gi innspill og råd til hvilke anlegg som kan motta spillemidler.

Rådet vil ha en aktiv rolle på det årlige Aktivitetsløft-seminaret.

Medlemmer

Både friluftslivet og idretten er representert i rådet, sammen med representanter fra kommune- og regionrådene. Se listen over medlemmer under:

Øvre Romerike

 • Trine Lise Vinje, rådgiver idrett, Nes kommune
 • Egil Martin Dahlum, idrettskonsulent, Eidsvoll kommune

Nedre Romerike

 • Thor Sandness, leder park- og idrettsavdelingen, Skedsmo kommune
 • Jørgen Wacu Joramo, Avdelingsleder idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv, Rælingen kommune

Follo

 • Vegard Sines Petersen, rådgiver idrett og friluftsliv, Oppegård kommune
 • Martin Lundquist, fagsjef kultur, idrett, næring, Nesodden kommune

Vestregionen

 • Bjørn Erik Olsen, fungerende leder natur og idrett, Asker kommune
 • Dag Stien, idrettssjef, Bærum kommune

Akershus Idrettskrets (AIK)

 • Oddleif Dahlen, anleggskonsulent, AIK
 • Hege Frøyna, daglig leder, Oppegård Idrettslag

Forum for natur og friluftsliv i Akershus (FNF Akershus)

 • Hanne Tretterud Lund, fagsjef folkehelse/prosjekter, DNT Oslo og omegn
 • Tom Fremstad, generalsekretær, Oslo og Omland friluftsråd
 • Maria Rundhaugen Tesaker, fylkeskoordinator, FNF Akershus 

Akershus fylkeskommune

 • Rune Winum, seksjonsleder, Seksjon for idrett, friluftsliv, frivillighet og folkehelse
 • Christian Hintze Holm, fylkesdirektør, Avd. kultur, frivillighet, folkehelse

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet