1. Hopp til innhold
 2. Hopp til meny
 3. Hopp til hurtigsøk

Regionalt råd for anlegg og fysisk aktivitet

Regionalt råd for anlegg og fysisk aktivitet i Akershus er et rådgivende organ for Akershus fylkeskommune i saker som omhandler regionale områder og anlegg, samt aktiviteter på tvers av kommunegrensene.

Rådet ble opprettet i juni 2017, og skal bidra til å sikre "Aktivitetsløftet" gjennom oppfølgingen av regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv og planens handlingsprogrammer.

Rådet skal blant annet bidra med:

 • Å arbeide for å oppfylle mål og fremtidsbilder for økt regionalt samarbeid og anleggsutvikling, definert i «Regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016 - 2030.»
 • Å arbeide for samarbeidsløsninger omkring utvikling og bruk av anlegg og områder for fysisk aktivitet i Akershus.
 • Gi innspill og råd til en definisjon av «Regionale anlegg og områder i Akershus». Dette vil legge føringer for hvilke anlegg og områder som kan inngå i den regionale planens handlingsprogram del 4 fra og med 2018.
 • Gi innspill og råd til hvilke anlegg som kan motta spillemidler.

Rådet vil ha en aktiv rolle på det årlige Aktivitetsløft-seminaret.

Medlemmer

Både friluftslivet og idretten er representert i rådet, sammen med representanter fra kommune- og regionrådene. Se listen over medlemmer under:

Øvre Romerike

 • Trine Lise Vinje, rådgiver idrett, Nes kommune
 • Egil Martin Dahlum, idrettskonsulent, Eidsvoll kommune

Nedre Romerike

 • Thor Sandness, leder park- og idrettsavdelingen, Skedsmo kommune
 • Jørgen Wacu Joramo, Avdelingsleder idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv, Rælingen kommune

Follo

 • Vegard Sines Petersen, rådgiver idrett og friluftsliv, Oppegård kommune
 • Martin Lundquist, fagsjef kultur, idrett, næring, Nesodden kommune

Vestregionen

 • Bjørn Erik Olsen, fungerende leder natur og idrett, Asker kommune
 • Dag Stien, idrettssjef, Bærum kommune

Akershus Idrettskrets (AIK)

 • Oddleif Dahlen, anleggskonsulent, AIK
 • Hege Frøyna, daglig leder, Oppegård Idrettslag

Forum for natur og friluftsliv i Akershus (FNF Akershus)

 • Hanne Tretterud Lund, fagsjef folkehelse/prosjekter, DNT Oslo og omegn
 • Tom Fremstad, generalsekretær, Oslo og Omland friluftsråd
 • Maria Rundhaugen Tesaker, fylkeskoordinator, FNF Akershus 

Akershus fylkeskommune

 • Rune Winum, seksjonsleder, Seksjon for idrett, friluftsliv, frivillighet og folkehelse
 • Christian Hintze Holm, fylkesdirektør, Avd. kultur, frivillighet, folkehelse

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet