1. Hopp til innhold
 2. Hopp til meny
 3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Oppsummering fra Aktivitetsløft-seminaret 2018

Aktivitetsløft-seminaret er årets viktigste møteplass for alle som arbeider med fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Akershus. På årets seminar 4. mai ble samarbeid om regionale tiltak i handlingsprogrammet for 2019-2022 diskutert.

I desember 2018 skal det vedtas et nytt handlingsprogram 2019-2022 for oppfølging av Aktivitetsløftet, som er den regionale planen for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Akershus. Arbeidet med handlingsprogrammet foregår i samarbeid med kommunene, regionale myndigheter og organisasjonslivet i fylket.

Les mer om den regionale planen og gjeldende handlingsprogram 2018-2021.

Flere eksempler på regionale tiltak i oppstartsfasen ble presentert og samarbeid om regionale tiltak framover ble diskutert som del av gruppediskusjonen på Aktivitetsløftseminaret 4. mai 2018. I gruppene for Asker og Bærum, Follo, Nedre og Øvre Romerike ble det inngått intensjoner om å samarbeide videre med aktuelle tiltak fram mot fristen for innspill 1. juli 2018 til handlingsprogrammet for 2019 – 2022.

Målet med seminaret er å:

 • samle alle som vil bidra til å følge opp den regionale planen «Aktivitetsløftet»
 • være en innovativ og kreativ arena
 • presentere pågående og nye tiltak og ideer
 • søke etter samarbeidspartnere og sammen finne finansieringsløsninger
 • starte utvikling av aktuelle tiltak

Se også program for seminaret

Presentasjoner

Introduksjon til Aktivitetsløftets handlingsprogram for 2019 – 2022 (samlepresentasjon for punktene under)

 • Aktiv i Akershus – la oss gjøre det enklere å være fysisk aktive v/ Kristin Marie Felde, fylkesdirektør Akershus fylkeskommune og leder av regionalt råd for anlegg og aktivitet i Akershus
 • Årshjulet - fra behov, idé og samarbeid til vedtak, penger og gjennomføring v/ Rune Winum, seksjonsleder Akershus fylkeskommune
 • Når er egentlig et tiltak, område, anlegg eller en aktivitet regional? v/ Rune Winum, seksjonsleder Akershus fylkeskommune
 • Introduksjon til videre arbeid i grupper v/ Karin O’Sullivan, seniorrådgiver Akershus fylkeskommune

Eksempler på regionale tiltak som følger opp Aktivitetsløftet

Oppsummering av gruppediskusjoner

Tilskudd til oppfølging av Aktivitetsløftet

Handlingsprogram for 2019 - 2022 skal vedtas av fylkestinget i desember 2018. Tiltak som inngår i handlingsprogrammet kan motta fylkeskommunal økonomisk støtte i 2019 til oppfølging av den regionale planen. Informasjon om støtteordningen finnes her.

Benytt også andre aktuelle fylkeskommunale og statlige eller private støtteordninger. Informasjon om disse offentlige tilskudds- og støtteordningene finner du her.

Husk også

 • Frist for innspill til handlingsprogrammet er 1. juli. Innspill sendes til post@afk.no – merket «2018/2577 – Innspill til Aktivitetsløftets handlingsprogram 2019-2022».
 • Søknadsfrist 1. februar 2019 for støtte til tiltak som følger opp Aktivitetsløftet og handlingsprogrammet

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet