1. Hopp til innhold
 2. Hopp til meny
 3. Hopp til hurtigsøk

Oppsummering fra Aktivitetsløft-seminaret 2018

Aktivitetsløft-seminaret er årets viktigste møteplass for alle som arbeider med fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Akershus. På årets seminar 4. mai ble samarbeid om regionale tiltak i handlingsprogrammet for 2019-2022 diskutert.

I desember 2018 skal det vedtas et nytt handlingsprogram 2019-2022 for oppfølging av Aktivitetsløftet, som er den regionale planen for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Akershus. Arbeidet med handlingsprogrammet foregår i samarbeid med kommunene, regionale myndigheter og organisasjonslivet i fylket.

Les mer om den regionale planen og gjeldende handlingsprogram 2018-2021.

Flere eksempler på regionale tiltak i oppstartsfasen ble presentert og samarbeid om regionale tiltak framover ble diskutert som del av gruppediskusjonen på Aktivitetsløftseminaret 4. mai 2018. I gruppene for Asker og Bærum, Follo, Nedre og Øvre Romerike ble det inngått intensjoner om å samarbeide videre med aktuelle tiltak fram mot fristen for innspill 1. juli 2018 til handlingsprogrammet for 2019 – 2022.

Målet med seminaret er å:

 • samle alle som vil bidra til å følge opp den regionale planen «Aktivitetsløftet»
 • være en innovativ og kreativ arena
 • presentere pågående og nye tiltak og ideer
 • søke etter samarbeidspartnere og sammen finne finansieringsløsninger
 • starte utvikling av aktuelle tiltak

Se også program for seminaret

Presentasjoner

Introduksjon til Aktivitetsløftets handlingsprogram for 2019 – 2022 (samlepresentasjon for punktene under)

 • Aktiv i Akershus – la oss gjøre det enklere å være fysisk aktive v/ Kristin Marie Felde, fylkesdirektør Akershus fylkeskommune og leder av regionalt råd for anlegg og aktivitet i Akershus
 • Årshjulet - fra behov, idé og samarbeid til vedtak, penger og gjennomføring v/ Rune Winum, seksjonsleder Akershus fylkeskommune
 • Når er egentlig et tiltak, område, anlegg eller en aktivitet regional? v/ Rune Winum, seksjonsleder Akershus fylkeskommune
 • Introduksjon til videre arbeid i grupper v/ Karin O’Sullivan, seniorrådgiver Akershus fylkeskommune

Eksempler på regionale tiltak som følger opp Aktivitetsløftet

Oppsummering av gruppediskusjoner

Tilskudd til oppfølging av Aktivitetsløftet

Handlingsprogram for 2019 - 2022 skal vedtas av fylkestinget i desember 2018. Tiltak som inngår i handlingsprogrammet kan motta fylkeskommunal økonomisk støtte i 2019 til oppfølging av den regionale planen. Informasjon om støtteordningen finnes her.

Benytt også andre aktuelle fylkeskommunale og statlige eller private støtteordninger. Informasjon om disse offentlige tilskudds- og støtteordningene finner du her.

Husk også

 • Frist for innspill til handlingsprogrammet er 1. juli. Innspill sendes til post@afk.no – merket «2018/2577 – Innspill til Aktivitetsløftets handlingsprogram 2019-2022».
 • Søknadsfrist 1. februar 2019 for støtte til tiltak som følger opp Aktivitetsløftet og handlingsprogrammet

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet