1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Eldrerådet

Eldrerådet er et rådgivende organ for fylkeskommunen. Alle kommuner og fylkeskommuner skal etter lov om eldreråd ha et eget eldreråd.

Eldrerådet skal behandle alle saker fra fylkesrådmannen som berører eldre og eldres levekår. Rådet kan også selv ta opp saker som berører eldre i fylket. 

Eldrerådet engasjerer seg i fylkeskommunale fagområder som tannhelse, samferdsel, kultur og folkehelse. Andre viktige tema og innsatsområder er levekår, universell utforming, tettstedsutvikling, regionale planer og strategier.

Eldrerådet 2015 - 2019

  • Turid Jenssen, leder (fagforbundet)
  • Jan Bye Iversen, nestleder (Forsvarets seniorforbund)
  • Hilde Aanerud (Pensjonistforbundet)
  • Kari Aalerud, Ap

Møter og saksdokumenter

Se møteplan, saksdokumenter og protokoller for eldrerådets møter

Aktuelle dokumenter

Akershus eldreråds årsrapport 2016

Akershus eldreråds handlingsprogram 2015 – 2019

Les flere artikler

Fylkeselevrådet

04.11.2014

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet