1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Oversikt over forvaltningsrevisjon

Rapporter og selskapskontroller fra fylkesrevisjonen.

Forvaltningsrevisjonsrapporter

2016

Innfartsparkering i Akershus fylkeskommune. Foranalyse

Gjennomføring av skoleskyss i Akershus fylkeskommune

 

2015

System for tildeling og oppfølging av spillemidler i Akershus fylkeskommune (11/2015)

Gjennomgang av kompetanse blant lærere på yrkesfaglige utdanningsprogram (10/2015)

Akershus fylkeskommunes system for å sikre en god vurderingspraksis. Foranalyse (9/2015) 

Årstimetall i henhold til opplæringsloven (8/2015)

Forvaltning av bompenger i Akershus fylkeskommune. Foranalyse (1/2015)

 

2014

Effekten av opprettelsen av AFK eiendom FKF (4/2014)

Undersøkelser av AFK modell for identifisering, kartlegging og oppfølging av elever  (3/2014)

Oppfølging av felles (sams) veiadministrasjon i AFK (1/2014)

 

2013

Kjennskap til og etterlevelse av de etiske retningslinjene i Akershus fylkeskommune (6/2013)

 Universell utforming i Akershus fylkeskommune (4/2013)

 Overtidsbruk, funksjonstillegg og ev andre godtgjørelser til lærere i AFK (2/2013)

2012

 Oppfølging av interne og eksterne prosjektmidler i Akershus fylkeskommune (9/2012)

 Oppfølging av gjennomførte forvaltningsrevisjonsprosjekter i Akershus fylkeskommune (8/2012)

 Registrering og oppfølging av elevfravær i vgs AFK (5/2012)

 Kartlegging av Kulturminnevernet i AFK (3/2012) 

 Fylkesveiområdet i Akershus (1/2012)

 

Selskapskontroll - rapporter

 Eierstyring i Ruter AS AFK (1/2012)

 Akershus Energi Varme AS (2009) 

 Akershus Energi AS (2008)

 Galleri Akershus AS (2007)

 

Andre revisjonsrapporter

 Norsk-russisk videregående skole i Moskva (2013)

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet