1. Hopp til innhold
 2. Hopp til meny
 3. Hopp til hurtigsøk

Retningslinjer for offentlig spørretime

Akershus fylkesting iverksetter ordningen ”offentlig spørretime” fra og med oktober 2004 med følgende retningslinjer:

Hensikten med innføring av ”offentlig spørretime” i Akershus fylkesting er: 

 • Gi innbyggerne mulighet til direkte kommunikasjon med fylkestinget 
 • Bidra til åpenhet om fylkeskommunale forhold
 • Bidra til å understøtte politikernes ombudsrolle 

1) Tidspunkt for spørretiden

Det gjennomføres inntil 30. min offentlig spørretid før fylkestingets møte settes. Når fylkestingets møte settes, er den offentlige spørretiden over. 

2) Hvem kan spørre?

Innbyggere i Akershus, og personer som har interesser i vårt fylke kan stille spørsmål til fylkesordføreren. Fylkestingets medlemmer kan ikke delta som spørrere. 

3) Hvem svarer? 

Fylkesordfører skal primært besvare spørsmålene. Også andre fylkestingsrepresentanter kan besvare spørsmål dersom forholdene tilsier dette. Fylkesordføreren kan også delegere til fylkesrådmannen å svare. 

4) Spørsmålenes form og innhold

 • Spørsmålene skal gjelde fylkeskommunale forhold og/eller de politikkområder fylkestinget behandler.
 • Spørsmålene bør være av allmenn interesse. 
 • Spørsmålene skal ikke gjelde saker som er ført opp på fylkestingets saksliste samme dag. 
 • Spørsmålene skal være korte. Svaret skal ikke vare lenger enn to minutter. I tillegg gis det anledning til en replikk på inntil 1 minutt for spørsmålsstiller og den som besvarer spørsmålet. 
 • Spørsmålsstilleren bør henvende seg til fylkesordfører senest to dager før fylkestingets møte med sitt spørsmål.
 • Fylkesordføreren avgjør om spørsmålet oppfyller kravene i disse retningslinjene.  

5) Unntak

Det holdes ikke offentlig spørretime under ekstraordinære fylkestingsmøter. 

6) Forståelse av retningslinjene

Oppstår det tvil om forståelsen av retningslinjene, avgjør fylkesordføreren spørsmålet. 

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet