1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Avsluttede høringer

Når høringsfristen har gått ut, vurderes og innarbeides innkomne uttalelser til planforslag før saken legges frem for politisk vedtak.

I listen under finner du avsluttede høringer med aktuelle dokumenter.


Filtrering av artikellisten

Forslag til ny TT-ordning

Akershus fylkeskommune skal revidere forskriften for ordningen med transport for funksjonshemmede (TT-ordningen). Høringsfristen er 1. juni 2015.

Fremkommelighetsstrategi for buss i Akershus

Akershus fylkeskommune har vedtatt mål om at transportveksten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. For at kollektivtrafikken skal kunne ta veksten i motorisert trafikk, er det viktig at kollektivtrafikken er konkurransedyktig og pålitelig. Fremkommelighet er derfor helt avgjørende for å få flere reisende med kollektivtransport. Statens vegvesen og Ruter har derfor utarbeidet en fremkommelighetsstrategi for buss i Akershus.

Forslag om fredning av Handelshuset i Drøbak

Fylkeskommunen foreslår å frede Handelshuset, Torggata 2, i Drøbak, Frogn kommune, og forslaget legges nå ut til offentlig ettersyn. Frist for uttalelser er 10.september 2014.

Forslag til fredning av Jøndal Østre i Eidsvoll

Fylkesrådmannen foreslår fredning av gården Jøndal Østre i Eidsvoll kommune, og fredningsforslaget legges nå ut til offentlig ettersyn. Frist for uttalelser er 11. april 2014.

Strategi for innfartsparkering i Akershus og Oslo

Forslag til strategi for innfartsparkering i Akershus og Oslo er på høring frem til 15. mars 2014. NB! Utsatt høringsfrist.

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet