1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Avsluttede høringer

Når høringsfristen har gått ut, vurderes og innarbeides innkomne uttalelser til planforslag før saken legges frem for politisk vedtak.

I listen under finner du avsluttede høringer med aktuelle dokumenter.


Filtrering av artikellisten

Høring: Akershus som del av en ny folkevalgt region

I forbindelse med utredningene om regionreform, har Akershus fylkeskommune innbudt kommuner og relevante organisasjoner om råd og innspill på hvilket alternativ for sammenslåing Akershus bør velge. Frist for innspill var 20. september.

Forskrift om inntak til videregående opplæring og formidling til læreplass i Akershus fylkeskommune.

Utkastet til forskriften er utarbeidet av seksjon for inntak i avdeling for videregående opplæring i samarbeid med Akershus fylkeskommunes juridiske stab. Frist for høringsuttalelser er 10. september 2016.

Forslag til regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Akershus 2016-2030

Høringen er avsluttet for regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Akershus 2016 - 2030. Planen ble vedtatt i Fylkestinget 19. desember 2016.

Forslag til regional planstrategi 2017-2020

Fylkesutvalget i Akershus vedtok 6. juni å legge forslag til regional planstrategi for Akershus 2017-2020 ut til offentlig ettersyn. Høringsfristen var 1. september.

Forslag til kulturplan for Akershus 2016-2023

Hvordan kan fylkeskommunen best støtte opp om kunst- og kulturfeltet i fylket i årene fremover? Kulturplan for Akershus 2016-2023 lå ute til offentlig høring med høringsfrist 01.07.2016.

Forslag til regional plan for masseforvaltning i Akershus

Forslag til Regional plan for masseforvaltning i Akershus har vært ute på høring. Planen ble vedtatt i Fylkestinget 24.oktober 2016.

Forslag om fredning av Froen gård med omliggende kulturlandskap

Akershus fylkeskommune foreslår å frede Froen gårds gårdsplass og hageanlegg og landskapet rundt gårdsanlegget. Høringsfristen er 12. februar 2016.

Forvaltningsplan for vannregion Glomma på høring

I forvaltningsplan for vannregion Glomma er utvalgte temaer lagt ut til andre gangs høring og offentlig ettersyn. Høringsfrist er 1. oktober 2015.

Høring om opphør av felles løyvedistrikt (kjøreområde) for drosje i Oslo og Akershus

Oslo kommune og Akershus fylkeskommune skal vurdere konsekvensene av å oppheve felles løyvedistrikt for drosje. Høringsfristen var 1. juli 2015.

Forslag til planprogram for regional plan for klima og energi

Forslag til planprogram for regional plan for klima og energi i Akershus 2015-2030 har vært på høring, med høringsfristen 24. august 2015.

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet