1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Høring: Drøftingsgrunnlag regional plan for kompetanse Akershus

Hvordan skal vi sikre at arbeidslivet og befolkningen er sikret god og rett kompetanse i Viken? Et drøftingsnotat som tar for seg Akershus-spesifikke utfordringer og muligheter legges nå ut på høring frem til 31. oktober 2019.

Bakgrunn

Store omstillinger i arbeidslivet krever at befolkningen har tilstrekkelig og rett kompetanse for å være sikret varig tilknytning til arbeidslivet. Kompetansearbeidet har to hensikter; å skaffe arbeidslivet nødvendig kompetanse, og å sikre personer en kompetanse slik at de kan delta i arbeidslivet.

Akershus fylkeskommune har som et ledd mot en framtidig regional plan utarbeidet et drøftingsgrunnlag for framtidig kompetansepolitikk i Viken fylke. Her beskrives særegenheter, utfordringer og styrker med tanke på å gjøre Akershus bedre rustet til å møte framtidens kompetanseutfordringer. Drøftingsgrunnlaget skal sikre at akershusspesifikke muligheter og utfordringer tas med i det videre arbeidet i Viken.

Drøftingsgrunnlaget bygger på det vedtatte planprogrammet for regional plan for kompetanse. Fylkestinget i Akershus godkjente 17. juni 2019 at drøftingsgrunnlaget sendes på høring. 

Hva inneholder drøftingsgrunnlaget?

Drøftingsgrunnlaget tegner et utfordringsbilde og beskriver særtrekk for Akershus knyttet til utdanning og arbeid. Siste kapittel i drøftingsgrunnlaget peker på områder som er særlig viktig for Akershus og som det bør fokuseres på i det videre kompetansearbeidet. Vedlegg 1 inneholder en mer detraljert beskrivelse av kunnskapsgrunnlaget. Vedlegg 2 er en kort oversikt over nasjonale og regionale utredninger og rapporter med særlig relevans for drøftingsgrunnlaget.

Arbeidet med drøftingsgrunnlaget har involvert et bredt spekter av aktører i Akershus. Innhenting av høringsuttalelser er del av samme forankringsprosess. 

Hva ønsker vi innspill på?

Vi ønsker nå å få tilbakemelding på hvorvidt drøftingsgrunnlaget treffer virkeligheten hos aktører som på ulikt vis vil bli berørt av dette planarbeidet.

Vi ber særlig om tilbakemeldinger på:

  • om utfordringene og problemstillingene er kommet tydelig fram i drøftingsnotatet
  • hvorvidt utfordringene som er beskrevet «stemmer med virkeligheten»
  • om det er tilslutning til de anbefalingene som gis til videre drøfting

Høringsdokumenter

Hvem kan uttale seg?

Invitasjon til å svare på høringen er sendt kommuner, virksomheter innen videregående opplæring, arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner og andre interessenter. Alle med interesse for drøftingsgrunnlaget kan sende inn en uttalelse.

Svar på høringen

Høringssvar kan lastes opp via elektronisk høringskjema

Alternativt kan høringsuttalelsen sendes per post til Akershus fylkeskommune, Postboks 1200 Sentrum, 0107 Oslo. Vennligst merk uttalelsen med saksnummer 2017/250.

Fristen for å komme med innspill til høringen er 31. oktober 2019.

Videre behandling

Drøftingsgrunnlaget vil danne grunnlag for videre planarbeid knyttet til kompetanse i Viken.

 

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet