1. Hopp til innhold
 2. Hopp til meny
 3. Hopp til hurtigsøk

Forslag til strategi for universell utforming og tilgjengelighet i kollektivtransporten

Hvordan skal vi samhandle for at kollektivtransporten i Akershus blir tilgjengelig for alle? En ny strategi er nå lagt ut til offentlig gjennomsyn. Frist for tilbakemelding er 15. september 2018.

Fylkestinget i Akershus fylkeskommune vedtok 18. juni 2018 å sende forslag til «Strategi for universell utforming og tilgjengelighet i kollektivtransporten i Akershus» på høring.

Det er Akershus fylkeskommune som sammen med Ruter AS, Statens vegvesen (SVV) og Akershus kollektivterminaler (AKT) har utarbeidet forslag til strategi. Det er også disse aktørene strategien skal gjelde for.

I den konkrete oppfølgingen av strategien vil det være nødvendig å samarbeide med aktører også utenfor fylkeskommunens direkte ansvarsområde. Akershus fylkeskommune inviterer derfor til en bred høring.

Om strategien

Strategien skal legge grunnlag for systematisk innsats slik at flere mennesker med funksjonsnedsettelser kan reise kollektivt. For å oppnå dette må aktørene koordinerer arbeidet med universell utforming og prioritere tiltak som bidrar til sammenhengende reisekjeder. I strategien er det definert sju satsningsområder som peker ut retning for fylkeskommunes videre arbeid. Satsningsområdene er:

 • Samhandling
 • Brukermedvirkning
 • Kompetanse
 • Holdningsarbeid
 • Informasjon
 • Teknologi
 • Fysiske omgivelser

Det har i arbeidet med strategien blitt arrangert to arbeidsverksteder med formål om kunnskapsheving, dialog og medvirkning. Verkstedene har bidratt til å identifisere behov i arbeidet og utforme strategiens satsingsområder. 

Høringsdokumenter

Hva ønsker vi innspill på?

Under hvert satsningsområde er det synliggjort mål (Hvor vil vi), ansvarsfordeling og forslag til strategier for å nå målene.  Akershus fylkeskommune inviterer alle til å komme med synspunkter på satsningsområder, mål og forslag til strategier. Svar gjerne på spørsmålene:

 • Oppleves satsningsområdene som relevante og aktuelle?
 • Savner du noen satsningsområder eller er det noe annet du mener strategien mangler?

Fristen for å komme med innspill til høringen er 15. september 2018.

Hvem kan uttale seg?

Alle som ønsker det kan komme med innspill til strategien. Vi har særlig invitert kommunene i Akershus og utvalgte  organisasjoner med særlig interesse for feltet samferdsel og universell utforming. Vi ber om at disse organisasjonene også videreformidler informasjon om høringen til andre berørte underliggende organer, organisasjoner e.a.

Høringsadresse 

Høringssvar kan lastes opp eller legges inn via elektronisk høringsskjema.

Alternativt kan høringsuttalelsen sendes per post til Akershus fylkeskommune, Postboks 1200 Sentrum, 0107 Oslo. Vennligst merk uttalelsen med saksnummer 2016/8548.

Videre behandling av strategien

Etter høringsrunden vil revidert strategi legges frem for politisk behandling i fylkestinget høst/vinter 2018.

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet