1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Forslag til regional plan for klima og energi i Akershus

Regional plan for klima og energi i Akershus med handlingsprogram ble vedtatt i fylkestinget 18.juni 2018.

Bakgrunn

Fylkesutvalget i Akershus fylkeskommune vedtok 5. februar 2018 å legge forslag til Regional plan for klima og energi i Akershus med handlingsprogram ut til offentlig ettersyn (jfr. Plan - og bygningsloven § 8-3). Regional plan for klima og energi i Akershus skal erstatte fylkesdelplan for klima og energi 2011-2014. Planarbeidet bygger på det vedtatte planprogrammet for regional plan for klima og energi i Akershus.

Les mer om den regionale planen for klima og energi her.

Hva vi ønsker innspill på

Vi ønsker synspunkter på bl.a. forslag til mål, satsingsområder og tiltak samt forslag til aktører. Svar gjerne på disse spørsmålene:

  1. Savner du noen tiltak innen de ulike satsingsområdene? Hva, hvorfor og hvordan bør de formuleres?
  2. Kan den regionale planen fungere som grunnlag for din organisasjons arbeid med klima- og energi? Begrunn gjerne svaret.

Høringsdokumenter

Hvem kan uttale seg?

Alle kan avgi uttalelser til forslag til regionale planer. Til forslaget til regional plan for klima og energi i Akershus ber vi særskilt om uttalelser fra kommuner og fylkeskommuner, regional stat, regionale samarbeidsråd og statlige etater og andre bedrifter og organisasjoner med relevans for feltet.

Se liste over inviterte høringsparter.

Svar på høringen

Høringssvar kan lastes opp via elektronisk høringskjema

Alternativt kan høringsuttalelsen sendes per post til Akershus fylkeskommune, Postboks 1200 Sentrum, 0107 Oslo. Vennligst merk uttalelsen med saksnummer 2017/20699.

Fristen for å komme med innspill til høringen er 6. april 2018.

Videre behandling

Etter høringsfristens utløp vil alle høringsinnspillene som er mottatt bli vurdert. Forslag til regional plan for klima og energi i Akershus behandles i fylkestinget juni 2018.

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet