1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Varsel om oppstart av fredningssak for Solstua i Ås

Akershus fylkeskommune varsler om oppstart av fredningssak for Solstua i Ås kommune. Frist for å komme med merknader var 2. mars 2018.

I medhold av lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50, § 15, jf. § 22, varsler fylkeskommunen oppstart av fredningssak for eiendommen Solstua, gnr. 42, bnr. 119, Herumveien 17, i Ås kommune.

Forslag om fredning vil omfatte

  • eksteriør og interiører i bolig og uthus
  • resten av eiendommen med hageanlegg med tilhørende elementer som trapper, prydhage, frukthage, skog, gårdsplass og innkjørsel.

Se også kart over eiendommen nederst på siden eller som nedlastbar pdf.

Begrunnelse for fredningen

Solstua er et godt eksempel på en villa i 1920‐tallsklassisisme med både eksteriør, interiører, tekniske installasjoner og tilhørende grøntanlegg bevart. Solstua har også en spesiell arkitekturhistorisk verdi som østnorsk bygning tegnet av Bergens-arkitekten Ole Landmark. I tillegg har eiendommen en interessant historie knyttet til Norges landbrukshøyskole (NLH), i dag Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), som tidligere er fredet gjennom landsverneplanen for Kunnskapsdepartementet.

Les mer om bakgrunnen for fredningsforslaget i brev med varsel om oppstart av fredning (pdf).

Hvordan kan du uttale deg?

Merknader til oppstarten av fredningen kan lastes opp eller legges inn via elektronisk høringskjema.

Alternativt kan høringsuttalelsen sendes per post til Akershus fylkeskommune, Postboks 1200 Sentrum, 0107 Oslo. Vennligst merk uttalelsen med saksnummer 2017/2917.

Frist for å komme med merknader var 2. mars 2018.

Videre prosess

I etterkant av fristen for merknader vil fylkeskommunens kulturminneseksjon utarbeide et endelig fredningsforslag. Dette forslaget vil bli sendt på høring til berørte parter og lagt ut til offentlig ettersyn i Akershus fylkeskommune og Ås kommune slik at alle kan uttale seg.

Riksantikvaren fatter endelig vedtak om fredning, med hjemmel i kulturminneloven §§ 15 og 19.

Kart over eiendommen

Kart over eiendommen Herumveien17 i Ås, der Solstua ligger.
Kart over eiendommen Herumveien17 i Ås.

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet