1. Hopp til innhold på siden
  2. Hopp til menyen
  3. Hopp til hurtigsøk

Avsluttede høringer

Når høringsfristen har gått ut, vurderes og innarbeides innkomne uttalelser til planforslag før saken legges frem for politisk vedtak.

I listen under finner du avsluttede høringer med aktuelle dokumenter.


Filtrering av artikellisten

Forslag til strategi for universell utforming og tilgjengelighet i kollektivtransporten

Hvordan skal vi samhandle for at kollektivtransporten i Akershus blir tilgjengelig for alle? En ny strategi er nå lagt ut til offentlig gjennomsyn. Frist for tilbakemelding er 15. september 2018.

Regional plan for klima og energi i Akershus

Regional plan for klima og energi i Akershus med handlingsprogram ble vedtatt i fylkestinget 18.juni 2018.

Varsel om oppstart av fredningssak for Solstua i Ås

Akershus fylkeskommune varsler om oppstart av fredningssak for Solstua i Ås kommune. Frist for å komme med merknader var 2. mars 2018.

Forslag til regional plan for handel, service og senterstruktur i Akershus

Vekst og strukturendringer i ulike deler av detaljvarehandelen skaper nye utfordringer for eksisterende tettsteder og sentrumsområder i Akershus. Forslag til regional plan for handel, service og senterstruktur i Akershus blir nå lagt ut til offentlig gjennomsyn. Frist for uttalelser er 19. mars 2018.

Forslag til planprogram for regional plan for kompetanse

Akershus fylkeskommune har startet arbeidet med en regional plan for kompetanse, og ber nå om innspill til forslaget til planprogram for planarbeidet. Frist for innspill er 21.12.2017.

Høring av konseptvalgutredning (KVU) for kollektivtransport på Nedre Romerike

Akershus fylkeskommune ber om uttalelser til konseptvalgutredningen om kollektivtransport på Nedre Romerike. Frist for høringssvar er 21. desember 2017.

Høring: Akershus som del av en ny folkevalgt region

I forbindelse med utredningene om regionreform, har Akershus fylkeskommune innbudt kommuner og relevante organisasjoner om råd og innspill på hvilket alternativ for sammenslåing Akershus bør velge. Frist for innspill var 20. september.

Forskrift om inntak til videregående opplæring og formidling til læreplass i Akershus fylkeskommune.

Utkastet til forskriften er utarbeidet av seksjon for inntak i avdeling for videregående opplæring i samarbeid med Akershus fylkeskommunes juridiske stab. Frist for høringsuttalelser er 10. september 2016.

Forslag til regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Akershus 2016-2030

Høringen er avsluttet for regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Akershus 2016 - 2030. Planen ble vedtatt i Fylkestinget 19. desember 2016.

Forslag til regional planstrategi 2017-2020

Fylkesutvalget i Akershus vedtok 6. juni å legge forslag til regional planstrategi for Akershus 2017-2020 ut til offentlig ettersyn. Høringsfristen var 1. september.

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet