1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Ski videregående skole vant Utdanningsforbundets klimapris 2019

Ski videregående skole (vgs) har gått foran og vist i praksis hvordan arbeid med bærekraftig utvikling kan innføres på en helhetlig måte for hele skolen.

Juryen som har kåret Utdanningsforbundets klimapris-vinnere, og mener Ski videregående skolen er en inspirasjon for andre og en verdig vinner, sammen med Rusvik Naturbarnehage i Kopervik. I tillegg til heder, ære og berømmelse, får skolen tildelt 50 000 kroner. 

Ski vgs har de siste årene jobbet aktivt med målet om å utdanne fremtidige borgere med forutsetninger for å bli handlekraftige aktører for en bærekraftig utvikling. Denne satsingen kommer til uttrykk på mange måter, og skolen har blant annet ansatt en egen prosjektkoordinator for prosjektet "Grønn innovasjon i skolen". Det er viktig for skolen å integrere bærekraftige tiltak innenfor undervisningen med tiltak i selve skolen som organisasjon. Ledelsen og lærerne ønsker at elevene skal møte en skole som tar klimakrisen på alvor. Derfor har de også bestemt at det er slutt på unødvendige flyturer, for eksempel i forbindelse med personalturer.

Elevene skal selv bidra

Skolen driver flere tverrfaglige prosjekter, blant annet «Grønne dager – Hva er du grønn på?» og «Må jeg gå naken, eller? Er det mulig å forbruke uten dårlig samvittighet?», som fokuserer på å hjelpe elevene til å utvikle handlekraft i møte med verdens utfordringer.

I sistnevnte prosjekt er ambisjonen å gi elevene en erfaring med at de selv kan bidra til å løse klimautfordringene vi som samfunn står overfor. I løpet av en sju uker lang prosjektperiode gjennomfører elevene en tverrfaglig gruppeoppgave i engelsk, geografi, naturfag, norsk og samfunnsfag, knyttet til en livsløpsanalyse av en selvvalgt forbruksvare. Prosjektene er tydelig koblet til kompetansemål i mange fag, og viser hvordan det kan jobbes tverrfaglig samtidig som det faglige ivaretas på en god måte. En av prosjektgruppene opplevde å få en tannkremprodusent til å endre innholdet i en tannkrem og svanemerke produktet.

Flere samarbeid

Skolen samarbeider tett med grønne aktører i næringslivet og universitets- og høgskolesektoren for å synliggjøre for elevene hvordan det er mulig å bli en aktiv bidragsyter for bærekraftig utvikling i samfunnet. Skolen samarbeider også med andre videregående skoler og Akershus fylkeskommune. Skolen er universitetsskole for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Lærerne er praksisveiledere for lektorstudenter og holder foredrag på lektorutdanningen for realfagslærere om praksiserfaringer med utdanning for bærekraftig utvikling, og forskere fra universitetet holder foredrag for elevene om bærekraftsspørsmål.

Ski videregående skole har gått foran og vist i praksis hvordan arbeid med bærekraftig utvikling kan innføres på en helhetlig måte for hele skolen. Det er spesielt viktig å ha noen foregangsskoler å vise til på dette området, når Skole-Norge nå får nye læreplaner, og arbeidet for å fremme bærekraftig utvikling skal trappes opp. Ski videregående skoles innsats har stor verdi. Skolen er en inspirasjon for andre og en verdig vinner av Utdanningsforbundets klimapris 2019.

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet