1. Hopp til innhold
 2. Hopp til meny
 3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Avdelinger og virksomheter

Fylkeskommunen består av en fylkesadministrasjon med ulike avdelinger, samt 42 ulike virksomheter og to foretak. I tillegg har fylkeskommunen eierskap i en rekke selskaper.

Fylkeskommunens administrasjon forvalter de politiske vedtakene fra fylkestinget, i tillegg til å ivareta ulike fellesfunksjoner for fylkeskommunens virksomheter. Fylkesadministrasjonen ledes av fylkesrådmannen, og har ca. 280 ansatte.

Fylkesadministrasjonen er organisert i fem avdelinger underlagt en fylkesdirektør. I tillegg finnes to staber direkte tilknyttet fylkesrådmannen.

Fylkesadministrasjonen har kontorer i Galleri Oslo. 

Avdeling for videregående opplæring

Avdeling for videregående opplæring omfatter videregående opplæring, fagopplæring, folkehøyskoler, skoler tilknyttet institusjoner og veiledningssentre.

Avdelingen har følgende seksjoner:

Se ansatte

Avdeling for samferdsel

Avdelingen består av

 • Infrastrukturenheten
 • Mobilitetsenheten
 • Plan, analyse og statistikkenheten

Se ansatte

Avdeling for plan, næring og miljø

Avdelingen består av 

 • Seksjon for plan
 • Seksjon for klima og miljø
 • Seksjon for næring. Internasjonalt arbeid inngår som en del av seksjon for næring.

Se ansatte

Avdeling for kultur, frivillighet og folkehelse

Avdelingen består av

 • Administrativ stab
 • Seksjon for idrett, friluftsliv, frivillighet og folkehelse
 • Seksjon for kultur 
 • Seksjon for kulturminnevern. Feltenheten inngår som en del av seksjon for kulturminnevern.  

Se ansatte

Administrasjonsavdelingen

Administrasjonsavdelingen har følgende seksjoner og staber:

 • Seksjon økonomi
 • Lønns- og regnskapsseksjonen
 • Seksjon IT
 • Analysestab
 • Innkjøpstab
 • Dokumentasjonsstab
 • Utvalgssekretariat
 • Servicesenter  

Se ansatte

HR-avdeling

HR-avdelingen arbeider med HR-tjenester i form av kurs, rådgivning og veiledning.

Se ansatte

Juridisk stab

Juridisk stab omfatter advokatvirksomhet og juridisk rådgivning og bistand innenfor alle saksfelt.

Se ansatte

Kommunikasjonsstab

Kommunikasjonsstaben har ansvar for fylkeskommunens overordnede kommunikasjonsstrategi, kommunikasjonsfaglig rådgivning og planlegging, rådgivning og bistand i mediekontakt, diverse publikasjoner og  intra- og internettsider.

Se ansatte

Virksomheter og foretak

Akershus fylkeskommune har i alt 42 virksomheter og to foretak. I tillegg eier fylkeskommunen andeler i en rekke selskaper i regionen.

Fylkeskommunale virksomheter

Foretak

Aksjeselskap

Les mer om eierskap i fylkeskommunen.

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet