1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Generelle vilkår for ledige stillinger ved skolene

Tilsetting i stillinger skjer etter de tilsettingsformer som følger av arbeidsmiljølovens bestemmelser.

Stillingene som er lyst ledige uten tidsbegrensing, er dermed faste etter arbeidsmiljøloven. Tilsettingsforholdet gjelder Akershus fylkeskommune, med tjenestested f.t. ved den skolen der stillingen er lyst ledig.

Alle stillingene omfattes av hovedtariffavtalen i kommunal sektor.

Vi tilbyr god, offentlig pensjonsordning med innskudd på 2% av lønn til pensjonsordningen. Pedagogiske stillinger er knyttet til Statens pensjonskasse, andre stillinger er knyttet til Akershus fylkeskommunale pensjonskasse.

Generelle kvalifikasjonskrav

Den som skal tilsettes i undervisningsstilling i videregående skole, skal ha relevant faglig og pedagogisk kompetanse jf. opplæringslova § 10.1. Kravene til utdanning og praksis framgår av kap 14. i forskrift til opplæringslova.

For alle stillingene kreves vilje til aktiv og positiv medvirkning og samarbeid med elever og kolleger på faglige, tverrfaglige og metodiske områder for å nå nasjonale faglige og pedagogiske mål.

Unntaksvis kan det bli aktuelt med tidsbegrenset tilsetting for skoleåret dersom det ikke melder seg søkere med godkjent utdanning.

De som tilsettes må påregne å kunne bli tillagt undervisning på alle trinn og kurs som skolens ledelse fastsetter.

Vi gjør oppmerksom på at det kreves politiattest for tilsetting i skole, men at politiattest først skal innhentes etter at tilbud om stilling er mottatt. Tilbud om stilling er imidlertid betinget av at tilfredsstillende politiattest er lagt frem.

Framgangsmåte ved søknad på stilling

De stillinger som fylkeskommunen har lagt ut på WebCruiter ser du i listen under. Klikk deg videre til aktuell stilling. Har du spørsmål om elektronisk søknad, ta kontakt med Astrid Næss Kjølholdt, tlf.: 22 05 57 79 eller Sven Augland, tlf.: 22 05 57 19.

Andre opplysninger

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til skolen som har lyst ut stillingen, om ikke annet er oppført i kunngjøringsteksten. Aktuelle søkere blir innkalt til intervju.

Akershus fylkeskommune er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.

Etter offentlighetsloven kan alle kreve innsyn i søkerlister til offentlige stillinger. Dersom du ønsker å reservere deg mot å stå på søkerlisten, må du sende en begrunnet søknad om reservasjon som det vil bli tatt stilling til.

Forbehold om bortfall av stillinger

Stillingene nedenfor lyses ledige med forbehold om bortfall, eventuelt justert stillingsomfang, dersom det blir endringer i opplæringstilbud, eller det på annen måte oppstår endringer i stillingsbehovet. Det tas også forbehold om at stillinger vil kunne bli inndratt til fordel for overføring av eventuelt overtallige innen Akershus fylkeskommune eller ansatt/tidligere ansatt med fortrinnsrett.

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet