1. Hopp til innhold
 2. Hopp til meny
 3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Fakturering

Skal du sende faktura til Akershus fylkeskommune, AFK eiendom FKF eller Akershus KollektivTerminaler FKF? Her finner du informasjon om krav til fakturainnhold, våre betalingsbetingelser og fakturaadresser.

Akershus ønsker primært faktura tilsendt elektronisk i EHF-format.

Husk at alle fakturaer skal påføres ressursnummer. Fakturaflyten bygger kun på attestantens ressursnummer, og det er derfor helt avgjørende at alle fakturaer merkes riktig. Se flere krav til fakturainnhold i listen under.

Generelle betalingsbetingelser for Akershus fylkeskommunes, AFK eiendom FKF og Akershus KollektivTerminaler FKF (AKT) er betalingsfrist på 30 dager fra fakturadato.

Forsinkelsesrente på bakgrunn av kortere betalingsfrist enn 30 dager vil ikke bli imøtekommet, dersom ikke annet er avtalt med fylkeskommunens innkjøpssjef.

Rentekrav og gebyrer i tilfeller der Akershus fylkeskommune, AFK eiendom FKF og Akershus KollektivTerminaler FKF ikke har mottatt EHF-faktura, skal kravet dokumenteres med kvittering fra deres aksesspunkt som angir dato og tidspunkt for overføringen.

[-]

Bokføringsloven og fylkeskommunens internkontroll stiller krav til hva en faktura skal inneholde.

Følgende opplysninger skal være med i en korrekt faktura:

 • leverandørens navn og adresse
 • leverandørens organisasjonsnummer med MVA etter hvis leverandøren er registrert i mva-registeret.
 • navn og adresse til kjøper, enten
  • Akershus fylkeskommune, org.nr 958381492 - fakturaadresse
  • AFK eiendom FKF, org.nr 996331202 - fakturaadresse
  • Akershus KollektivTerminaler FKF, org.nr 985431175 - fakturaadresse
 • ressursnummeret til den som skal attestere fakturaen
  • Akershus fylkeskommune - ressursnummeret er 6-sifret og begynner alltid med 5*****.
  • AFK Eiendom FKF - ressursnummeret er 5-sifret og begynner alltid med 6****.
  • Akershus KollektivTerminaler FKF - ressursnummeret er 5-sifret og begynner alltid med 1****.
 • tydelig beskrivelse av hva som er levert og til hvem (leveringsadresse)
 • ved byggeprosjekter: prosjektnummer og prosjektnavn
 • fakturabeløpet uten merverdiavgift, merverdiavgiftsbeløpet og fakturabeløpet inkludert merverdiavgift
 • fakturanummer
 • fakturadato
 • hvis leverandøren er utenlandsk: IBAN-konto og BIC/SWIFT adresse, avtalt valuta

Fakturaer som ikke tilfredsstiller overstående krav blir returnert.

[-]

Akershus fylkeskommune tar imot elektronisk faktura. Fakturaene må sendes på det offentlige standardformatet EHF (Elektronisk handelsformat).

Fakturaer som sendes på e-post, uansett format, regnes ikke som elektronisk faktura.

Akershus fylkeskommune mottar elektroniske fakturaer gjennom aksesspunktet Pagero Norway AS. Leverandører står fritt til selv å velge meldingsformidler/aksesspunkt. Se liste over godkjente aksesspunkt i Norge.

Det er viktig at riktig adresse blir benyttet slik at håndteringen av deres fakturaer ikke forsinkes. Feltet for «Deres referanse» skal kun inneholde attestantens ressursnummer.

 • Org.nr 958381492 - Akershus fylkeskommune, merkes med 6-sifret ressursnummer (5*****)
 • Org.nr 996331202 - AFK eiendom FKF, merkes med 5-sifret ressursnummer (6****)
 • Org.nr. 985431175 - Akershus KollektivTerminaler FKF merkes med 5-sifret ressursnummer (1****)
Eksempler fra XML-fil:

Organisasjon

Eksempler fra XML-fil:

Akershus fylkeskommune <cac:Contact>
<cbc:ID>503751</cbc:ID>
<cbc:Name>Akershus fylkeskommune</cbc:Name>
</cac:Contact>
AFK eiendom FKF <cac:Contact>
<cbc:ID>60043</cbc:ID>
<cbc:Name>AFK Eiendom FKF</cbc:Name>
</cac:Contact> 
Akershus KollektivTerminaler FKF  <cac:Contact>
<cbc:ID>10200</cbc:ID>
<cbc:Name>Akershus Kollektiv Terminaler<cbc:Name>
<cac:Contact>

Avtal gjennomføring av test

Vi vil be om at det først avtales å sende testfaktura slik at leverandør og mottaker kan få bekreftet at filflyt og fakturaflyt fungerer tilfredsstillende før igangsettelse av full produksjon i EHF.

Ta kontakt med gruppeleder Knut Eldegard ved lønns- og regnskapsseksjonen på telefon 22 05 58 41 eller per e-post knut.eldegard@afk.no.

Les også

Hvordan komme i gang med elektronisk faktura (anskaffelser.no)

[-]

Fakturaadresse Akershus fylkeskommune (org. nr. 958381492)

Alle papirfakturaer skal sendes til samme adresse. Dette gjelder fakturaer til alle deler av fylkeskommunen, herunder fylkesadministrasjonen, videregående skoler og tannklinikker. Adressen brukes kun til fakturaer, kreditnotaer og purringer:

Akershus fylkeskommune
Fakturamottak
Postboks 1160 Sentrum
0107 Oslo

Fakturaadresse AFK eiendom FKF (org. nr. 996331202)

AFK eiendom FKF
Fakturamottak
Postboks1167 Sentrum
0107 Oslo

Fakturaadressen for Akershus KollektivTerminaler (org.nr. 985431175)

Akershus Kollektiv Terminaler FKF
Fakturamottak
Postboks 21 Sentrum
0101 Oslo

[-]

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet