1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn - søknadsfristen er utløpt

Søknadsfristen for oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn er nå uløpt. Fristen for å søke var 1. november 2016. Innkomne søknader behandles fortløpende.

Til søkere

Søknadsfristen for oppreisningsordningen for tidligere barnevernsbarn gikk ut 01.11.2016. Sekretariatet og oppreisningsutvalget behandler innkomne søknader fortløpende.

Det kom inn mange nye søknader helt i sluttfasen, og det fører til at en del søkere må vente lenger enn normalt på svar. Sekretariatet for ordningen regner med at alle skal ha fått svar på søknaden sin i løpet av februar 2018

Sluttrapport

Oppreisningsutvalget la fram sin sluttrapport i juni 2018. Sluttrapporten legges fram til orientering i  fylkesutvalget 3. september og fylkestinget 10. september 2018.

Sluttrapporten er også oversendt til de fire samarbeidskommunene.

Det framgår av rapporten at det kom inn totalt 228 søknader om oppreisning, hvorav oppreisningsutvalget har behandlet 220. Av de behandlede søknadene er 126 søkere tilkjent oppreisning. I de innvilgede sakene er det overvekt av saker med overgrep som grunnlag for oppreisningen. De fleste avslagene er gitt på formelt grunnlag fordi søkeren ikke fyller det grunnleggende vilkåret i vedtekten om plassering, og av den grunn faller utenfor ordningen.

Det er det tilkjent oppreisningsbeløp på i alt kr 48 935 000. Beløpet fordeler seg med ca. 2/3 dekket av fylkeskommunen og ca. 1/3 på de tilsluttede kommunene.

Oppreisningsordningen for tidligere barnehjemsbarn - sluttrapport

Bakgrunn

Akershus fylkeskommune etablerte i 2012 en oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn som har vært utsatt for omsorgssvikt eller overgrep mens de var i institusjon eller fosterhjem i perioden fra og med 1980 til og med 2003. Ordningen har vart over fire år, og fristen for å søke oppreisning var 1. november 2016.

Fylkeskommunen og kommunene ønsket med dette å ta et moralsk ansvar for urett som er begått. Oppreisning er gitt i form av en uforbeholden unnskyldning og utbetaling av et pengebeløp.

Ordningen gjaldt for personer som:

  • ble plassert av det kommunale barnevernet i Akershus i perioden 1980-2003,
  • som opplevde omsorgssvikt eller overgrep mens de var plassert på institusjon (barnehjem, ungdomshjem, behandlingshjem e.l.) eller fosterhjem.
  • Selve institusjonen/fosterhjemmet kan godt ha vært utenfor Akershus, men barnevernet i Akershus må ha hatt ansvar for plasseringen.

Les mer om oppreisningsordningen, vedtekter m.m.

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet