1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn

Akershus fylkeskommune har etablert en oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn som har vært utsatt for omsorgssvikt eller overgrep mens de var i institusjon eller fosterhjem i perioden fra og med 1980 til og med 2003. Frist for å søke oppreisning var 1. november 2016.

Fylkeskommunen og kommunene ønsket med dette å ta et moralsk ansvar for urett som er begått. Oppreisning gis i form av en uforbeholden unnskyldning og utbetaling av et pengebeløp.

Ordningen gjaldt for personer som:

  • ble plassert av det kommunale barnevernet i Akershus i perioden 1980-2003,
  • som opplevde omsorgssvikt eller overgrep mens de var plassert på institusjon (barnehjem, ungdomshjem, behandlingshjem e.l.) eller fosterhjem.
  • Selve institusjonen/fosterhjemmet kan godt ha vært utenfor Akershus, men barnevernet i Akershus må ha hatt ansvar for plasseringen.

Samarbeid med kommunene

Fire kommuner sluttet seg til ordningen og kan gi oppreisning i tillegg til fylkeskommunen:

  • Oppegård kommune, for perioden 1.7.1954 til og med 2003.
  • Ski kommune, for perioden 1.7.1954 til og med 1992.
  • Asker og Bærum kommuner, for perioden fra og med 1980 til og med 2003.

Samarbeidet mellom Akershus fylkeskommune og Asker, Bærum, Oppegård og Ski kommuner innebærer bl.a. at dersom det er aktuelt for en person å søke oppreisning både fra fylkeskommunen og en av de fire kommunene, er det bare nødvendig å fylle ut en søknad.

Den fylkeskommunale oppreisningsordningen omfatter søkere fra alle kommunene i Akershus. Oppreisningsordningen i Asker, Bærum, Ski og Oppegård kommer i tillegg for søkere derfra.

Sluttrapport

Oppreisningsutvalget la fram sin sluttrapport i juni 2018. Sluttrapporten legges fram til orientering i  fylkesutvalget 3. september og fylkestinget 10. september 2018.

Sluttrapporten er også oversendt til de fire samarbeidskommunene.

Det framgår av rapporten at det kom inn totalt 228 søknader om oppreisning, hvorav oppreisningsutvalget har behandlet 220. Av de behandlede søknadene er 126 søkere tilkjent oppreisning. I de innvilgede sakene er det overvekt av saker med overgrep som grunnlag for oppreisningen. De fleste avslagene er gitt på formelt grunnlag fordi søkeren ikke fyller det grunnleggende vilkåret i vedtekten om plassering, og av den grunn faller utenfor ordningen.

Det er det tilkjent oppreisningsbeløp på i alt kr 48 935 000. Beløpet fordeler seg med ca. 2/3 dekket av fylkeskommunen og ca. 1/3 på de tilsluttede kommunene.

Oppreisningsordningen for tidligere barnehjemsbarn - sluttrapport

Søknadsfristen er utløpt

Søknadsfristen utgikk 1. november 2016.

Behandling og veiledning

Fylkestinget i Akershus har oppnevnt et uavhengig faglig utvalg på tre personer som behandler søknadene. Et felles oppreisningssekretariat har tatt imot søknadene og løpende forberedt sakene for utvalget. 

Kontakt:

Oppreisningssekretariatet, tlf. 22 05 53 81

Besøksadresse: Schweigaards gate 6 (Galleri Oslo), Oslo

Postadresse: Oppreisningssekretariatet, Akershus fylkeskommune, Postboks 1200 Sentrum, 0107 Oslo

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet