1. Hopp til innhold
 2. Hopp til meny
 3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Utlån av fylkeskommunale lokaler

Fylkeskommunen har eiendommer som lokale lag og foreninger kan låne når våre virksomheter ikke trenger dem selv.

Akershus fylkeskommune skal være en ressurs for lokalsamfunnene og bidra til at frivillig arbeid har gode rammebetingelser.

Fylkestinget i Akershus har vedtatt forskrift om utlån og utleie av fylkeskommunale lokaler i Akershus. Forskriften trådte i kraft 15.8.2014. En midlertidig tilpasning av forskriften er vedtatt, som sier at det ikke er anledning til å leie ut lokaler mot betaling.

Hvem kan søke om lån av lokaler?

 • Frivillige organisasjoner, foreninger og lag i Akershus som driver med frivillig arbeid i lokalsamfunnene og voksenopplæringstiltak med tilskudd etter voksenopplæringsloven.
 • Offentlige institusjoner i Akershus.

Frivillige organisasjoner, foreninger og lag er sammenslutninger av personer eller virksomheter som driver virke med et ikke-kommersielt formål. De er ikke registrert som selskap eller foretak i Brønnøysundregistrene.

Hva kan lånes?

Det er anledning til å søke om å låne alle fylkeskommunale lokaler i Akershus, med unntak av tannklinikkene og fylkesadministrasjonens lokaler i Galleri Oslo. Begrensninger er gitt i forskrift om utlån og utleie av fylkeskommunale lokaler i Akershus §4.

I følge forskriftene kan lokalene lånes frem til kl. 21.00 på hverdager. For lokaler i skolebygg er ordningen begrenset til undervisningsåret.

Forskriften gir også anledning å søke om lån av lokaler i helger og ferier. 

Hva koster det?

 • Den som låner lokaler betaler kun for ekstra kostnader knyttet til renhold. Her gjelder en fastsatt timepris på 298 kr per time.
 • Ved behov for overtidsbetaling, for eksempel i helger og ferier, kan satsen heves med 50 til 133 prosent.
 • Det kan søkes om å utføre arbeidsinnsats (f.eks dugnad) i stedet for å betale vederlag.
 • For bruk av undervisningslokaler til voksenopplæring trenger du ikke betale for renhold på hverdager frem til kl. 21.00.

Hvordan søke?

 • Den som søker om å låne lokaler, må fylle ut et standard søknadsskjema og sende skjema til den enkelte virksomheten.
 • Søker må være minst 18 år gammel.
 • Det er den enkelte virksomhet som behandler søknaden og fatter vedtak i saken.
 • Søknader behandles løpende. Merk at søknader om utlån med overnatting og utlån i helger og ferier må sendes skolen minimum fire uker før ønsket lånedato.
 • Det er anledning til å klage på vedtaket. Klager som ikke tas til følge av virksomheten som har fattet vedtaket, avgjøres av fylkeskommunens sentrale klagenemnd.

Spørsmål

Spørsmål om utlån av lokaler rettes til den enkelte virksomhet. Spørsmål om utlånsordningen kan rettes til davor.beus@afk.no.

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet