1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Kalender

Søk i kalender

Filtrer søk

19-27 oktober 2019

Litteraturfestivalen i Akershus

I uke 43 gjennomføres over hundre litterære arrangementer på folkebibliotekene i Akershus! Programmet favner bredt og henvender seg til barn, ungdom og voksne.


20 oktober 2019

TV-aksjonen 2019 - Nå er det hennes tur

TV-aksjonen NRK 2019 går til CAREs arbeid for å skape et bedre liv for kvinner i noen av verdens mest sårbare områder.


22 oktober 2019

Regionalt planforum

Regionalt planforum er en arena for dialog mellom kommuner og regionale myndigheter om arealplanlegging. Frist for innsending av dokumenter er 8. oktober 2019.


28 oktober 2019

Arbeidsseminar: Energisparekontrakter i kommunal sektor

Akershus fylkeskommune og KS ønsker velkommen til arbeidsseminar med tematikken "Energisparekontrakter i kommunal sektor. Erfaringer etter ti år med KS-maler".


06 november 2019

Møte i interimsstyret for fylkeselevrådet

Fylkeselevrådet skal ivareta interessene til ungdom i fylket.


12 november 2019

Møte i kontrollutvalget

Kontrollutvalget skal føre løpende tilsyn med fylkeskommunens forvaltning.


12 november 2019

Møte i hovedutvalg for utdanning og kompetanse (reservemøte)

Hovedutvalg for utdanning og kompetanse arbeider med saker som gjelder forvaltning av videregående utdanning, fagopplæring, forskning og kompetanseutvikling og kunnskapsoverføring til næringslivet.


12 november 2019

Møte i hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse

Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse forvalter fylkeskommunens regionale utviklingsrolle gjennom samarbeid med eksterne aktører innen folkehelse, kultur og gjennom nærmiljøpolitikk i regional sammenheng.


13 november 2019

Møte i administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget er et partssammensatt utvalg som behandler saker som gjelder forholdet mellom fylkeskommunen som arbeidsgiver og de ansatte.  


13 november 2019

Møte i hovedutvalg for samferdsel (Reservemøte)

Hovedutvalg for samferdsel har ansvar for saker innenfor generell samferdselspolitikk, fylkesveier, transportsystemer og kollektivtrafikk.


Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet