1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Kalender

Søk i kalender

Filtrer søk

21 mai 2019

Workshop: Klimastatistikk og indikatorer

Velkommen til workshop om klimastatistikk og indikatorer 21. mai hos Akershus fylkeskommune.


22 mai 2019

Samling for lærlingeansvarlige i kommunene

Jobber du med lærlinger i kommunen? Vi inviterer til samling med faglig påfyll og inspirasjon 22. mai.


22 mai 2019

Kulturkonferansen Mind the Gap – ett år etter

For et år siden arrangerte Akershus fylkeskommune kulturkonferansen «Mind the gap». Dette markerer vi med kanelbollefest på Kulturhuset i Youngs gate 6!


23 mai 2019

Møte i fylkets trafikksikkerhetsutvalg

Trafikksikkerhetsutvalget er et arbeidsutvalg under hovedutvalg for samferdsel . Utvalgets ansvar og myndighet følger av vegtrafikklovens § 40a: "Fylkeskommunen har et ansvar for å tilrå og samordne tiltak for å fremme trafikksikkerheten i fylket".


23 mai 2019

Fylkesvalgstyret i Viken - godkjenning av valglister

Fylkesvalgstyret har ansvar for fylkestingsvalg og stortingsvalg etter valgloven, og godkjenner partiers og gruppers forslag til valglister (senest 1. juni i valgåret).


30 mai 2019

Kr. himmelfartsdag

Fridag for de videregående skolene i Akershus


01-31 juni-
august
2019

Sommerles: Lesekampanje for barn

Det er nok en gang klart for den digitale lesekampanjen Sommerles.no! Sammen med barn fra nesten 400 andre kommuner kan alle barn fra 1.–7. klasse i Akershus fra 1. juni være med på Norges største lesekampanje.


03 juni 2019

Møte i eldrerådet

Eldrerådet er et rådgivende organ for fylkeskommunen. Rådet skal ha alle saker fra fylkesrådmannen som berører eldre og eldres levekår til behandling. Rådet kan også selv ta opp saker som berører eldre i fylket.


03 juni 2019

Møte i rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne skal blant annet gi råd, drøfte saker, informere og samordne, alt med tanke på å gi mennesker med funksjonsnedsettelse en bedre hverdag.


03 juni 2019

Møte i yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemndas oppgaver er bl.a å formidle elever til lærebedrifter og føre tilsyn med fagopplæringen. Nemnda har utviklingsansvar og skal ta initiativ for å fremme fagopplæring i arbeidslivet.


Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet