1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Kalender

Søk i kalender

Filtrer søk

24 september 2018

Nybegynnerkurs spillemidler

Velkommen til kurs om ordningen "tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet".


25 september 2018

Møte i kontrollutvalget

Kontrollutvalget skal føre løpende tilsyn med fylkeskommunens forvaltning.


25 september 2018

Møte i klagenemnda

Klagenemnda behandler alle klager på enkeltvedtak truffet i fylkeskommunen. Typiske saker er f.eks. inntak til videregående skole, skoleskyss og TT-transport.


28 september 2018

Akershus kulturforum: Nettverk for internasjonalt kulturarbeid

Velkommen til samling i Akershus kulturforum: Nettverk for internasjonalt kulturarbeid.


01-07 oktober 2018

Høstferie

Uke 40 er felles høstferie for de videregående skolene i Akershus


01 oktober 2018

Frist for søknad om læretid i Europa

Kunne du tenke deg å ta deler av læretiden din i et annet land i Europa våren 2019? Søk om "Læretid i Europa" innen 1. oktober!


04 oktober 2018

Møte i fylkets trafikksikkerhetsutvalg

Trafikksikkerhetsutvalget er et arbeidsutvalg under hovedutvalg for samferdsel . Utvalgets ansvar og myndighet følger av vegtrafikklovens § 40a: "Fylkeskommunen har et ansvar for å tilrå og samordne tiltak for å fremme trafikksikkerheten i fylket".


08 oktober 2018

Møte i fellesnemnda for Viken fylkeskommune

8. oktober møtes fellesnemnda for Viken fylkeskommune. Fellesnemnda skal forberede etableringen av den nye fylkeskommunen. 


08 oktober 2018

Møte i eldrerådet

Eldrerådet er et rådgivende organ for fylkeskommunen. Rådet skal ha alle saker fra fylkesrådmannen som berører eldre og eldres levekår til behandling. Rådet kan også selv ta opp saker som berører eldre i fylket.


08 oktober 2018

Møte i rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne skal blant annet gi råd, drøfte saker, informere og samordne, alt med tanke på å gi mennesker med funksjonsnedsettelse en bedre hverdag.


Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet