1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Akershus kollektivTerminaler FKF fortsetter i Viken

Viken fylkesting vedtok i sitt første ordinære møte 12. desember at Akershus kollektivTerminaler FKF fortsetter som et fylkeskommunalt foretak i Viken fylkeskommune. 

- Akershus kollektivTerminaler er en viktig aktør i kollektivsystemet, og vi ser fram til et godt samarbeid i Viken fylkeskommune, sier fylkesrådsleder Tonje Brenna. 

- Når Akershus kollektivTerminaler nå blir en del av Viken fylkeskommune, vil vi fortsette å gjøre vårt ytterste for å levere på vårt samfunnsoppdrag og levere tjenester til innbyggerne. Vi skal gjøre vårt for at folk foretrekker å reise kollektivt, sier Jafar Altememy, administrerende direktør i Akershus kollektivterminaler FKF (AKT).

AKT drifter, forvalter og utvikler bussterminaler, bussanlegg og stoppesteder for buss langs fylkesvei, fergeterminaler med tilhørende kaianlegg, sykkelhoteller, innfartsparkeringer og knutepunkter.

Fylkestinget ba videre om en ny sak med forslag til framtidig organisering av oppgavene i Akershus kollektivterminaler FKF, i sammenheng med en helhetlig vurdering av organiseringen av dette området i hele Viken.

Organisering av eiendomsforvaltningen

Fylkestinget vedtok 12. desember at Viken fylkeskommunes eiendomsforvaltning organiseres i linjenEiendomsvirksomheten i Viken vil ha et betydelig omfang. Det blir en eiendomsportefølje på ca.1 million kvadratmeter og med bokført verdi på ca. 10 milliarder kroner.