1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Slik blir drosjetjenesten i Viken

Dagens løyvedistrikter og drosjereglement i Akershus, Buskerud og Østfold videreføres når Viken fylkeskommune etableres fra 01. januar. Fra 1. juli neste år har Stortinget varslet større endringer i drosjetjenesten.

Akershus fylkeskommune
Drosjer på holdeplass i Akershus

Drosjetjenesten i Viken fra 01.01.2020

Fylkeskommunene Østfold, Akershus og Buskerud slås sammen til Viken fylkeskommune fra 1. januar 2020. Samtidig med fylkessammenslåingen vil vi få flere kommunesammenslåinger og flere kommuner innlemmet i det nye fylket. Vi har nå sendt ut informasjon til løyvehavere og drosjesentraler om hvordan fylkes- og kommunesammenslåinger påvirker organiseringen av drosjetjenesten:

Som hovedregel skal dagens forvaltning og organisering av drosjetjenesten videreføres så langt som praktisk mulig etter 01.01.2020. Dette betyr at:

Endringer i drosjetjenesten fra 1. juli 2020

Stortinget har vedtatt omfattende endringer i yrkestransportloven med virkning fra 1. juli 2020. Hovedpunktene i vedtaket er å:

En oversiktlig framstilling av endringene og bakgrunnen for disse fra regjeringen finnes på regjeringen.no.

Ettersom endringer i yrkestransportforskriften ennå ikke er ferdige, er det vanskelig å gå i detaljer nå om endringene fra 1. juli 2020. Vi vil komme tilbake til dette så snart som mulig i eget skriv. Informasjon vil bli lagt ut løpende på www.viken.no.

Kontakt fra 01.01.2020

Avdeling for samferdselsplanlegging og forvaltning har ansvar for forvaltning av drosjetjenesten i Viken.

Vår postadresse fra 1. januar 2020 er:

Viken fylkeskommune
Transportforvaltning
Postboks 220, 1702 SARPSBORG
e-post: post@viken.no