1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Ny gang- og sykkelvei i Dal

Langs Finstadvegen ved fylkesvei 503 i Dal har det kommet 1,1 kilometer med gang- og sykkelvei. Det vil bidra til en sikker skolevei for mange barn, syklister og gående.

–  Aller først vil jeg gratulere Statens vegvesen og entreprenør Brødrene Nordahl, og alle andre som har bidratt, med et godt gjennomført prosjekt og et flott anlegg. Gratulerer til skolebarn og innbyggerne som har fått en tryggere vei for alle, forteller fylkesvaraordfører i Akershus, Lars Salvesen rett før snorklippingen den 21 november.

Reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs fv. 503 Finstadvegen ble vedtatt av Eidsvoll kommune 9. mai 2017. Hensikten med planen var å gi en sammenhengende gang- og sykkelveg fra Dal til Hagamoen og legge til rette for mer gang- og sykkeltrafikk til og fra Dal skole, fritidsaktiviteter og Dal stasjon. Byggingen startet i september 2018, og nå er det små detaljer som gjenstår før alt er ferdig.

Det er nå bygd 1,1 km gang- og sykkelveg langs fv. 503 Finstadvegen mellom Skytterseter og Kvennvegen, hvor prislappen endte på 38, 9 millioner kroner. Krysset med Engavegen er bygd om slik at det ble bedre siktforhold. Krysset med Hagamoen er bygd om slik at fallet opp mot fylkesvegen blir bedre. Det er også satt opp ny vegbelysning. Det gleder varaordfører i Eidsvoll kommune, Hege Svendsen.

– Vi er veldig glad for denne nye gang- og sykkelveien, og ønsker oss flere. Vi er også fornøyd med at vi har fått bruke et lokalt firma til å bygge denne nye gang- og sykkelveien, sier Svendsen om entreprenøren fra Feiring.

Etterlengtet

Brødrene Nordahl har stått for byggingen av gang- og sykkelveien. De mener nabolaget har ventet lenge på en sikrere fremkommelighet for myke trafikanter.

– Tydelig at denne veien har vært etterlengtet. Det er mange som har tatt den i bruk. Jeg har hørt flere som har vært sjeleglad for å få gang- og sykkelveien på plass, sier John Nordahl fra Brødrene Nordahl AS. Stine Thonhaugen fra Statens vegvesen, forteller at de er meget glad for sluttresultatet.

 – Vi er veldig fornøyd med resultatet, det ble veldig bra, sier Thonhaugen

– Den nye gang- og sykkelvegen bedrer trafikksikkerheten og fremkommeligheten for myke trafikanter. Byggingen har vært en del av Akershus fylkeskommune sin satsing på sikrere skoleveier. Dette prosjektet har hatt høy prioritet i rapporten "Trygging av skoleveger", og dermed et prosjekt fylkestinget har prioritert for trygging av skoleveier, avslutter Salvesen.