1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk

Valgresultatet i Viken

Etter valget skal fylket gjøre kontrolltelling og registrere personstemmer. Fylkesvalgstyret godkjenner opptellingen og mandatfordelingen i sitt møte 18. september.

Tirsdag 10. september viser valgresultatet følgende for fylkestingsvalget for Viken: 

58 prosent av de stemmeberettigede i Viken har brukt stemmeretten. 

Da valglokalene stengte mandag kveld startet den krevende jobben med opptelling av stemmene. Kommunene teller stemmene til både fylkesting og kommunestyre.

Når kommunene er ferdig med å telle leveres alle fylkestingssedlene til fylkeskommunen, som skal kontrollere opptellingsresultatet for fylkestingsvalget.

Fylkeskommunen starter sin kontrolltelling tirsdag kveld. Da telles samtlige avgitte stemmer til fylkestinget, eventuelle feil rettes, og fylkeskommunen innrapporterer de korrigerte tallene. På grunnlag av disse tallene fordeles de 87 plassene i fylkestinget på de ulike partiene. 

Her finner du jevnlig oppdatert oversikt over valgresultatet for Viken. 

Se oversikt over hvilke representanter som er valgt inn på viken2020.no

Fylkesvalgstyret godkjenner opptellingen og mandatfordelingen i sitt møte 18. september. Den endelige godkjenningen av fylkestingsvalget foretas av fylkestinget selv i det konstituerende møte 17. oktober.