1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Samler gründere med internasjonale ambisjoner

ScaleUp Lillestrøm er offisielt åpnet, det nye veksthuset for gründere og innovasjonsbedrifter som sikter mot det internasjonale markedet. Fylkesvaraordfører Lars Salvesen og ordfører i Skedsmo Ole Jacob Flæten klippet snoren 20. juni.

Kunnskapsbyen Lillestrøm, med støtte av Akershus fylkeskommune og Skedsmo kommune står bak det nye veksthuset som holder til i Portalen, et lite steinkast fra Lillestrøm stasjon. Kjeller Innovasjon med sitt inkubator- og akseleratorprogram er også med på laget sammen med investormiljøer.

 - Jeg håper ScaleUp i likhet med Business Lillestrøm vil vokse og bli et attraktivt sted å være og benytte - både for det etablerte næringslivet i regionen og for oppstartsbedrifter som er i vekst, sier fylkesvaraordfører Lars Salvesen.

 Han pekte på at ScaleUp bidrar til å oppfylle flere av fylkeskommunes mål i den regionale planen for innovasjon og nyskaping bl.a. gjennom å: Fremme entreprenørskap og utvikling av kunnskapsbaserte vekstbedrifter med internasjonalt potensial.

 Kjeller Innovasjon og investorer vil også ha kontorplasser i ScaleUp, noe som er viktig for utviklingen av bedriftene. 

- Dette kan bidra til å bygge bro mellom forskningsmiljø, gründermiljø og etablert næringsliv. En samlokalisering av nye innovative bedrifter som vokser internasjonalt – sammen med etablerte bedrifter – bør kunne gi gode resultater, sier Salvesen.

Attraktiv region for næringslivet

En analyse fra Telemarksforskning fra 2018 viser at Nedre Romerike har landets nest høyeste næringsattraktivitet.

- Dette er et sterkt konkurransefortrinn - og det er derfor viktig at Lillestrøm regionen benytter denne attraktiviteten til å beholde bedrifter som har vekst og utvikling. ScaleUp er et viktig virkemiddel for å oppnå dette, avslutter fylkesvaraordføerer Lars Salvesen.