1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Slik blir Oslo Bussterminal

Oslo Bussterminal skal bygges om til en mer moderne og kundevennlig bussterminal. Det blir mer plass, mer luft, bedre oversikt og service.

Oslo Bussterminal er den tredje største transportterminalen i Norge, med 50 000 reisende og over 1350 bussbevegelser pr. dag. Det er det ikke usannsynlig å se for seg en trafikkvekst på minst 25% fram mot 2030, forutsatt at man klarer å skape den kapasiteten som er nødvendig.

Det er Akershus KollektivTerminaler (AKT) som står bak prosjektet.  Akershus KollektivTerminaler har ansvaret for fylkeskommunens buss- og båtterminaler.

– Opprustingen av bussterminalen er nødvendig for å legge til rette for veksten vi opplever i kollektivtrafikken. Bussterminalen er både for de som reiser til og fra Oslo hver dag, og er det første møte med hovedstaden for mange besøkende. Bussterminalen vil nå bli mer effektiv og gi en bedre reiseopplevelse, sier fylkesordfører Anette Solli.

Økt kapasitet og bedre flyt

-Det skal bli lettere å orientere seg i området, både når det gjelder avganger og ankomst. Det blir mer plass, flere servicetilbud, lysere, åpnere og økt trygghetsfølelsen til de reisende, sier administrerende direktør i AKT, Jafar Altememy.

Transformasjonen av terminalen omfatter arealutvidelse. For å gi de reisende mer plass utvides hjertet i terminalen – the HUB.  Eksisterende funksjoner flyttes for å fordele trafikken internt på en bedre måte. Det etableres en ny hovedinngang mot Schweigaardsgate, noe som tydeligere kobler terminalen til byen. Justering av trafikkløsning og kjøremønster gir bedre flyt for bussene. I tillegg etableres nye løsninger for å bedre orienteringsevnen for den reisende; ny skilting både inn- og utvendig - i tillegg til nye informasjonsløsninger. Målet er å gi deg som reisende hjelp der du trenger det.

Gjennom å analysere hvordan bussterminalen fungerer og hvordan brukergruppene opplever dagens situasjon, har man identifisert en rekke tiltak som sammen vil øke kapasiteten og flyten gjennom bygningen og gi et forbedret kollektivtilbud til byens innbyggere. Det er arkitektkontoret tegn_3 som står bak utformingen av prosjektet.

Ferdig i 2019

Oppstart er prosjektert første kvartal 2018, med sikte på ferdigstillelse innen sommeren 2019. Det skal vere full drift av terminalen under byggeperioden.

Les mer på moderniseringsbloggen for Oslo bussterminal