1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Tilskudd til planlegging av fyllestasjon for flytende biogass

Akershus fylkeskommune gir støtte til planlegging av fylleanlegg til flytende biogass i Akershus.

Om ordningen

Støtteordningen skal legge til rette for etablering av fyllestasjon for flytende biogass i Akershus. Støtteordningen gjelder støtte til planlegging av fylleanlegg til flytende biogass. 

Støtteordningen er vedtatt av Akershus fylkesutvalg og midlene er finansiert fra fylkeskommunens klima- og miljøfond. Støtteordningen har en ramme på kr 1.000 000 i 2019.

Flytende biogass er et bærekraftig drivstoffalternativ for tungtransport. Lokalisering langs viktige transportårer for denne sektoren er derfor en forutsetning når det skal planlegges etablering av fylleanlegg til flytende biogass – gjerne i tilknytning til eksisterende bensinstasjoner. ENOVA har investeringsstøtte for fyllestasjoner for biogass, men krever intensjonsavtaler med transportører hvis støtte eventuelt bevilges.

Formålet med fylkeskommunens støtteordning er at prosjektet skal resultere i søknad til ENOVA om investeringsstøtte til etablering av fyllestasjon.

Hvem kan søke

Bedrifter, kommuner og interkommunale selskap. Det er mulig å søke i samarbeid med private aktører og organisasjoner.

Tildelingskriterier

  • Minst én kommune må enten være samarbeidspartner eller (med)søker
  • Det kan bevilges maksimalt 50 prosent av de totale kostnadene. Egeninnsats kan inngå i kostnadene til 600 kr per time.
  • Tilskuddet skal ha en utløsende effekt for gjennomføring av tiltaket og arbeidene må derfor ikke settes i gang før det er gitt tilsagn om tilskudd.

Slik søker du

Du søker via digitalt søknadsskjema. 

Prosjektplan og budsjett skal vedlegges søknaden.

Søknadsfrist: 1. desember 2019.

Behandling av søknaden

Normal saksbehandlingstid for fullstendige søknader er 2 uker.

Dersom det kommer flere søknader enn det den økonomiske rammen for tilskuddsordninger dekker, vil fylkeskommunen vurdere de innsendte søknadene opp mot hverandre.  Denne vurderingen vil bero på hvilke søknader som i størst grad oppfyller vurderingskriteriene.

Du kan be om å få se sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven paragraf 18 og 19.

Rapportering og utbetaling

Støtten utbetales når prosjektet er fullført og det foreligger regnskap for prosjektet, attestert av selskapets regnskapsfører. Det kan gjøres avtale om delutbetaling der dette er nødvendig for gjennomføring av prosjektet.

Akershus fylkeskommune forventer at mottaker tar hensyn til krav om universell utforming og miljø.

Fylkesrevisjonen i Akershus fylkeskommune har rett til innsyn i relevant dokumentasjon. 

 

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet