1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Tilskudd til mobilitetskampanjer i Akershus

Kommuner i Akershus kan søke tilskudd til mobilitetskampanjer rettet mot innbyggere. Søknadsfristen er 31.10.2019

Om ordningen

Akershus fylkeskommune ønsker å bidra til økt fokus på fossilfri transport i Akershus. Støtteordningen gjelder mobilitetspanjer (inkl. events, kurs, seminarer osv.) rettet mot innbyggere i Akershus, som gjennomføres i sosiale medier og/eller offentlige rom. Tema for kampanjene skal være fossilfri transport og kan dekke temaer innenfor hele mobilitetspyramiden, gjerne sykkel og/eller gange.

Støtteordningen skal bidra til at tiltaket «Etablere nettverk for kommunene om omlegging til fossilfri transport» i handlingsprogrammet for regional plan for klima og energi blir gjennomført.

Støtteordningen ble vedtatt i Akershus fylkesutvalg 4. februar 2019 og midlene er finansiert fra fylkeskommunens klima- og miljøfond. 

Hvem kan søke

Kommuner kan søke om tilskudd. Det er mulig å søke i samarbeid med private aktører og organisasjoner.

Tildelingskriterier

  • Kampanjen skal være rettet mot innbyggere i kommunen/Akershus
  • Kampanjen skal gjennomføres i sosiale medier og/eller offentlige rom
  • Kampanjen må ha en tydelig klimaprofil og ha et tema innenfor mobilitetspyramiden
  • Kreative og innovative ideer som tas i bruk i kampanjen vil telle positivt
  • Samarbeid med skoler, biblioteker og frivillighetsorganisasjoner vil telle positivt.
  • Støtten må være nødvendig for gjennomføringen av kampanjen, og arbeidet må derfor ikke settes i gang før det er gitt tilsagn om tilskudd.
  • Det kan bevilges inntil 100.000 kr i støtte og maksimalt 50 prosent av de totale kostnadene. Egeninnsats kan inngå i kostnadene til 600 kr per time opp til 25 prosent av de totale kostnadene.

Les mer i utfyllende retningslinjer for tilskuddsordningen (pdf).

Slik søker du

Søknad sendes inn via digitalt søknadsskjema. Søknadsfrist er 31. oktober 2019.

Utfyllende prosjektbeskrivelse og budsjett legges ved søknaden.

Behandling av søknaden

Saksbehandlingen skjer etter utløpt frist. Normal saksbehandlingstid for fullstendig utfylte søknader er 3 uker. Beslutning om blir sendt når søknaden er behandlet.

Vi kan ikke støtte tiltak som ville blitt gjennomført uten økonomisk støtte, og arbeidet må derfor ikke settes i gang før det er gitt tilsagn om tilskudd.

Dersom det kommer flere søknader enn det den økonomiske rammen for tilskuddsordninger dekker, vil fylkeskommunen vurdere de innsendte søknadene opp mot hverandre.  Denne vurderingen vil bero på hvilke søknader som i størst grad oppfyller tildelingskriteriene.

Søkerne kan også be om å få se sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven paragraf 18 og 19.

Rapportering

Støtten utbetales når prosjektet er fullført og det foreligger regnskap for prosjektet, attestert av kommunens regnskapsavdeling.

Akershus fylkeskommune forventer at mottaker tar hensyn til krav om universell utforming og miljø.

Fylkesrevisjonen i Akershus fylkeskommune har rett til innsyn i relevant dokumentasjon. 

 

 

 

 

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet