1. Hopp til innhold
 2. Hopp til meny
 3. Hopp til hurtigsøk

Tilskudd til bruk av biorest og reduksjon av metangass fra avfallsdeponier

Kommuner i Akershus kan søke tilskudd til prosjekter som bidrar til å øke verdien på biorest og redusere klimautslipp fra avfallsdeponier.

Om ordningen

Støtteordningen skal stimulere til tiltak som kan øke verdien og bruk av biorest og redusere metangassutslipp fra avfallsdeponier. Biorest er restproduktet etter biogassproduksjon fra f.eks. avløpsslam, matavfall eller husdyrgjødsel.

Støtteordningen gjelder:

 • Prosjekter med formål om å utvikle produkter basert på biorest
 • Prosjekter med formål om å forbedre kvaliteten på biorest
 • Innkjøp og bruk av produkter basert på biorest som erstatning for torvprodukter
 • Tiltak for å redusere metangassutslipp fra avfallsdeponier

Støtteordningen er vedtatt av Akershus fylkesutvalg og midlene er finansiert fra fylkeskommunens klima- og miljøfond. Støtteordningen har en ramme på kr 700 000 i 2019.

Hvem kan søke

Private aktører, kommuner og interkommunale selskap. Det er mulig å søke i samarbeid med private aktører og organisasjoner.

Tildelingskriterier

 • Prosjekter og tiltak for å øke verdi og bruk av biorest vil gis større vekt i tildelingen.
 • Tiltak som omhandler bruk av produkter basert på biorest samt reduksjon av metangassutslipp må oppgi forventet reduksjon av klimagassutslipp.
 • Det kan også gis tilskudd til forprosjekter.
 • Det kan bevilges inntil 200.000 kr i støtte og maksimalt 50 prosent av de totale kostnadene. Egeninnsats kan inngå i kostnadene til 600 kr per time.
 • Tilskuddet skal ha en utløsende effekt for gjennomføring av tiltaket og arbeidene må derfor ikke settes i gang før det er gitt tilsagn om tilskudd.

Slik søker du

Du søker via digitalt søknadsskjema. Søknadsfristen er 16. oktober 2019.

Prosjektplan og budsjett skal vedlegges søknaden.

Behandling av søknaden

Saksbehandlingen skjer etter søknadsfristens utløp. Normal saksbehandlingstid for fullstendige søknader er 3 uker.

Du kan be om å få se sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven paragraf 18 og 19.

Rapportering og utbetaling

Støtten utbetales når prosjektet er fullført og det foreligger regnskap for prosjektet, attestert av selskapets regnskapsfører.

Akershus fylkeskommune forventer at mottaker tar hensyn til krav om universell utforming og miljø.

Fylkesrevisjonen i Akershus fylkeskommune har rett til innsyn i relevant dokumentasjon. 

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet