1. Hopp til innhold
 2. Hopp til meny
 3. Hopp til hurtigsøk

Tilskudd til ladeinfrastruktur i sameier og borettslag i Akershus

Sameier, borettslag og garasjelag i Akershus kan få støtte til ladeinfrastruktur. Formålet er å bidra til at flere får mulighet til hjemmelading av elbiler.

Ingen ny søknadsfrist

Årets ramme er nå fordelt. Det er ikke lenger mulig å søke midler fra denne tilskuddsordningen.

Om ordningen

Akershus fylkeskommune har opprettet en støtteordning for ladeinfrastruktur i sameier og borettslag. Formålet er å bidra til at flere får mulighet til hjemmelading av elbiler. Støtteordningen skal bidra til å dekke kostnader i forbindelse med oppgradering av el-infrastrukturen i boligselskapenes parkeringsanlegg.

Tilskuddsordningen ble vedtatt av fylkesutvalget i Akershus 04. februar 2019. Det er satt av 10 millioner kr til ordningen i 2019.

Se også utfyllende retningslinjer for ordningen (pdf)

Hvem kan søke

 • Borettslag, sameier og garasjelag tilknyttet disse kan søke om støtte.
 • Privatpersoner, statlige byggeiere, kommunale aktører og firmaer som driver utleie av parkeringsplasser kan ikke søke om tilskudd.
 • Bygg under oppføring kan ikke søke om tilskudd.

Tildelingskriterier

Støtteordningen finansierer utbygging av el-infrastrukturen som muliggjør lading på boligselskapets parkeringsplasser. Det gis ikke tilskudd til selve ladepunktet på den enkelte parkeringsplass. Sammen med søknaden må det legges ved pristilbud fra leverandør hvor kostnader til ladeinfrastrukturen fremgår.

Følgende tiltak/kriterier kan støttes:

 • Utbygging av el-infrastruktur som muliggjør lading på boligselskapets parkeringsplasser.
 • Installasjon av styringsverktøy som gjør at oppgradering av trafostasjon ikke er nødvendig
 • Kostnader til ekstern rådgivning og prosjektering (se under)

Det gis ikke tilskudd til:

 • Selve ladepunktet på den enkelte p-plass
 • Oppgradering av trafostasjon. I mange tilfeller vil det være mulig å montere styringsverktøy som gjør at oppgradering av trafo ikke er nødvendig, og dette dekkes av
  tilskuddsordningen.

Følgende kriterier legges til grunn ved tildeling av midler:

 • Tilskuddet skal ha en utløsende effekt for gjennomføring av tiltaket og arbeidene. Det skal
  søkes om støtte før det blir bestilt materialer og tjenester, eller inngås avtale med
  leverandør.
 • Kun faste installasjoner som borettslaget eller sameiet selv eier kan få støtte.
 • Elektriske arbeider må bekreftes utført av autorisert installatør

Beløpsgrenser:

 • Tilskuddet kan utgjøre maksimalt 25 prosent av godkjente investeringskostnader, og er begrenset oppad til 10.000 kroner per ladepunkt det legges til rette for.
 • Maksimalt tilskuddsbeløp per borettslag eller sameie er 500.000 kroner.
 • Prosjektet kan i tillegg finansieres av andre offentlige aktører, f.eks. kommunen. Total andel offentlig finansiering kan ikke overstige 50 prosent.
 • Dersom det er behov for utredning av elanlegget kan en ekstern rådgiver kontaktes før man søker om tilskudd. Kostnader til ekstern rådgivning og prosjektering kan inkluderes i støtteberettigede kostnader med inntil 10.000 kr. Rådgivningen skal være uavhengig av leverandør. Elbilforeningen gir slik rådgivning. Annen kvalifisert rådgivning kan også benyttes.

Slik søker du

[02.12.2019] Det er ikke lenger mulighet til å søke midler fra denne tilskuddsordningen

Behandling av søknaden

Det er ingen søknadsfrist. Saksbehandlingen skjer fortløpende. Normal saksbehandlingstid for fullstendig utfylte søknader er 2 uker. Du vil motta et skriftlig svar når søknaden er behandlet.

Du kan klage på vedtaket Klagenemnda i Akershus fylkeskommune, jf. forvaltningslovens kapittel IV. Klagen sendes til Akershus fylkeskommune, e-post: post@afk.no, ev. Postboks 1200, Sentrum, 0107 Oslo. Frist for å klage er 3 uker fra den datoen du har mottatt vedtaket.

Du kan også be om å få se sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven paragraf 18 og 19.

Tilskuddet vil eventuelt bli tildelt etter reglene om bagatellmessig støtte, som er et unntak fra det generelle forbudet mot offentlig støtte i EØS-avtalen.

Se også utfyllende retningslinjer for ordningen (pdf)

Utbetaling og rapportering

Midlene utbetales når prosjektet er fullført. Søker må dokumentere at midlene er benyttet til formålet med prosjektregnskap, attestert av regnskapsfører.

Last ned rapporteringsskjema

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet