1. Hopp til innhold
 2. Hopp til meny
 3. Hopp til hurtigsøk

Tilskudd for å øke sykkelferdighetene i Akershus

Trafikkopplæring og sykkelferdigheter er avgjørende for å forebygge ulykker. Den viktigste sykkelopplæringa skjer ved å øve ute og samtidig at man lærer de mest nødvendige sykkelreglene.

Om ordningen

Akershus fylkeskommune v/Fylkets trafikksikkerhetsutvalg vil gi tilskudd til tiltak som kan bidra til å øke sykkelferdighetene hos ulike grupper (skoleelever, eldre, innvandrere, studenter osv) i kommunene. Det er satt av kr. 590 000,- til ordningen.

Les mer om hvilke kommuner som søkte i 2017 og hva de fikk støtte til. 

Hvem kan søke?

Kommuner i Akershus.

Kommunen bør ha en administrativ kontaktperson som samordner søknadene på vegne av kommunen. Vi oppfordrer kommunen til å ta kontakt med frivillige organisasjoner, skoler mm for å høre hva slags behov de har i forhold til å øke sykkelferdighet. Utstyret som tildeles bør også kunne rulleres skolene/institusjonene/organisasjonene imellom. Dersom kommunen ikke har kapasitet kan en skole samordne søknadene.

Hva kan det søkes støtte til?

Eksempler på tiltak til fysisk tilrettelegging/utstyr som kommunen kan søke tilskudd til og som kan bedre sykkelferdighetene:

 • Bilhenger for oppbevaring og transport av utstyr
  For eksempel en henger med utstyr til en sykkelløype som kan brukes til sykkelprøven eller aktivitetsdager. For mer informasjon kan kommunen ta kontakt med Hamar naturskole.
 • Lånesykler
  Kommunen må selv anslå hvor mange lånesykler de trenger. Hvis kommunen har behov for en henger til å frakte syklene, kan dette også bestilles. Vi gjør oppmerksom på at hengeren kun skal benyttes til dette formål.
 • Mobil sykkelbane
  Sykkelbane med ramper og annet utstyr til praktisk sykkelopplæring. Se eksempler hos www.futurebuilt.no 
 • Opplæringsmateriell
  Utstyr til sykkelopplæring som kjegler, banemarkører, sykkelhjelmer og annet materiell. Se blant annet Trygg Trafikks nettsider

Det åpnes også for at midlene kan benyttes til lokale løsninger, disse må i så fall beskrives nærmere i søknaden. Midlene kan ikke brukes til fysiske vegtiltak som f.eks gang- og sykkelveger, asfaltering mm.

Slik søker du

Søknaden skal inneholde beskrivelse av tiltak med kostnadsoverslag. Kommuner som ikke tidligere har mottatt støtte fra ordningen vil bli prioritert.

Søknadsskjema - Tilskudd til å øke sykkelferdighetene

Søknaden sendes:

Statens vegvesen Region øst v/Kristin Tandberg,
Postboks 1010
2605 Lillehammer

Søknadsfrist er 12. april 2019.

Rapportering

Fylkeskommunen vil stille krav om evaluering av tiltaket fra kommunene som mottar støtte. Det betyr at kommunene som mottar tilskudd må rapportere hvordan utstyret er brukt, hvordan ordningen er administrert, erfaringer dere har hatt. Dette er viktig med hensyn til å vurdere om dette er en tilskuddsordning som skal fortsette.

Ved spørsmål kontakt Kristin Tandberg, tlf. 411 47 327 eller e-post: kristin.tandberg@vegvesen.no

Andre tilskuddsordninger for trafikksikkerhet

Tilskudd til tryggere skolevei

Akershus fylkeskommune har vedtatt å stimulere til at alle kommuner i Akershus skal jobbe for å bli godkjent som «Trafikksikre kommuner», og herunder «Trafikksikre skoler». For mer informasjon se www.trafikksikkerkommune.no, eller ta kontakt med Hans Martin Sørensen tlf. 936 10 321, e-post sorensen@tryggtrafikk.no.

Både BærumAskerSki, Rælingen og Nesodden kommuner har tidligere fått godkjenning som trafikksikre kommuner.

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet