1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Tilskudd til kjøp av biler med brenselceller

Fylkeskommunen har etablert en tilskuddsordning for anskaffelse av biler med brenselcelle i kommunal sektor.

Midlertidig stans i behandling av søknader

Fylkeskommunen vil inntil videre ikke behandle søknader om støtte til hydrogenprosjekter som følge av den oppståtte situasjonen ved hydrogenstasjonen i Sandvika.

Når undersøkelsene av årsaksforholdene er utredet, og det ikke her fremkommer informasjon som er til hinder for drift av hydrogenstasjoner, vil søknader bli behandlet.

Midlertidig stans i behandling av søknader gjelder for alle tilskuddsordninger for hydrogen.

Om ordningen

Fylkeskommunen har etablert en tilskuddsordning for anskaffelse av biler med brenselcelle i kommunal sektor. Støtten knyttes til investeringskostnaden. Hver enkelt anskaffelse vil motta støtte på kr 100.000 pr bil.

Hvem kan søke

Kommuner i Akershus

Tildelingskriterier

Maksimal ramme for ordningen er kr 1 millioner, dvs. støtte til 10 biler. Tildelingen av støtte vil skje fortløpende.

Tilskuddsordningen gjelder bare for nye biler.

Det er forutsetningen for tilskuddet at bilen ikke avhendes før om tidligst 3 år etter at den er anskaffet. Dersom bilen blir avhendet tidligere, kan hele eller deler av tilskuddet bli krevet tilbakebetalt.

Slik søker du

Last ned søknadsskjema (pdf)

Søknadsskjema sendes til Akershus fylkeskommune på e-post: post@afk.no, eller per post: Akershus fylkeskommune, Postboks 1200 Sentrum, 0107 Oslo.

Søknadsfrist

Det er ingen søknadsfrist.

Behandling av søknaden

Søknadene vil bli behandlet fortløpende. Du vil motta et skriftlig svar når søknaden er behandlet.

Du kan også be om å få se sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven paragraf 18 og 19.

Rapportering

Rapporteringsskjema (docx)

Kommunene som mottar støtte til anskaffelse av biler med brenselcelle, er forpliktet til årlig å rapportere data om bruk og tekniske data i tre år.

Akershus fylkeskommune og fylkesrevisjonen har rett til innsyn relevant dokumentasjon.

Rapporteringsskjema sendes på e-post til post@afk.no eller per post til: Akershus fylkeskommune, postboks 1200, Sentrum 0107 Oslo

Det skal i eventuell ekstern informasjon framgå at prosjektet er delfinansiert av Akershus fylkeskommune. Logoen til fylkeskommunen kan lastes ned fra denne siden.

 

 

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet