1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

4,8 millioner kroner til friluftsglede

Akershus fylkeskommune har i 2016 fordelt nesten 5 millioner kroner til en rekke ulike friluftslivsformål rundt om i hele fylket. Midlene gir deg muligheten til å bli med på en rekke spennende aktiviteter fremover. Se oversikten her:

Akershus fylkeskommune administrerer flere tilskuddsordninger til friluftslivet. Midlene er både fylkeskommunale, statlige og private. Lenger ned på siden kan du se oversikt over alle tiltakene som har mottatt støtte i 2016.

Stort spenn i aktiviteter

Årets tildelinger av friluftsmidler og tilskudd til merking av turstier gir innbyggerne i Akershus en rekke mulighet til å komme seg ut i naturen:

Bli med på stolpejakt

Stolpejakt er et veldig populært og lavterskel tilbud som tar deg rundt til steder i nærmiljøet du kanskje ikke har vært før. I år vil innbyggere i både Ullensaker, Gjerdrum, Nannestad, Lørenskog, Rælingen, Bærum, Frogn og Nittedal få muligheten til å lete opp så mange stolper som mulig. Jakten går ut på å finne stolper som er plassert i nærområdet. Stolper er fargekodet etter vanskelighetsgrad der grønt er svært lett og også tilgjengelig for rullestol, blå - lett, rød - middels og svart - vanskelig.

Turer og turmasjer i Akershus

Bor du nord i Follo kan du bli med på turorienteringen Skautraver’n eller gå milevis på nyskiltede turruter på Nesoddlandet. Har du mer krefter til overs kan du bli med på Festningsmarsjen i Drøbak og på Oscarsborg 29. mai og Frogn på langs 11. september.

I Nittedal gjennomfører Nittedal turlag en lang rekke aktiviteter gjennom hele barmarksesongen. I Bærum kan du bli med Bærum turlag på guidede kulturvandringer og mye annet. Sjekk ut programmet på turlagenes nettsider og se om du finner noe som passer for deg!

Sopptur på Romerike

Når høsten kommer og soppen spretter opp av bakken gjennomfører Romerike Sopp- og Nyttevekstforening soppkontroller en rekke steder på Romerike. Hvor de står og når kan du finner du på nettsidene til Romerike Sopp- og Nyttevekstforening.

Bruk kystledhyttene

Langs den langstrakte Oslofjorden går det milevis med kyststier, og på mange av de flotteste perlene kan du overnatte i kystledhytter. Hvor hyttene ligger og hvilke aktiviteter du kan gjøre ved hver hytte finner du informasjon om på nettsidene til Oslofjordens Friluftsråd.

Fått fisk?

Er du glad i å fiske i ferskvann oppfordrer vi deg om å registrere fangsten din på nettsidene til Norges Jeger- og Fiskerforbund. Da gir du dem i tillegg nyttig informasjon for forvaltning av fiskestammene og kultivering av vann.

Tilbud til barn og unge

Ellers vil det i løpet av året gjennomføres veldig mange aktiviteter for skoleelever, og barn og unge generelt, over hele fylket. Dette er både skoledager og ferieaktiviteter, med et bredt spekter av temaer som for eksempel skog, fiske, livet i fjæra og friluftslivskunnskap.

Besøk en gapahuk

Både kommuner, friluftsråd og frivillige organisasjoner har planer om å vise deg vei, gi deg stier å gå på eller gapahuker hvor du kan skjule deg på våte dager.

På den flotte toppen Bjønnåsen i Østmarka skal DNT Oslo og Omegn bygge en gapahuk, og i Vestby har det lokale Forumet for natur og friluftsliv et stort gapahukprosjekt på gang. De skal også skilte og merke milevis med turruter. Ved Myrdammen i Rælingen kommer det informasjonsskilt om den særskilte geologien i området.

Tilrettelegging gir deg flere muligheter

I Eidsvoll koordinerer frivilligsentralen en svært aktiv gjeng med frivillige som bygger broer, lager stier, skilter og mye mer. Og trives du på Romeriksåsene kommer det snart et svært gjennomarbeidet turkart som viser deg det meste fra umerkede stier og fiskevann til kulturminner.

Kystledhyttene Ommen og Svartåshytta blir oppgradert, og over hele fylket vil det skiltes og merkes nye turruter. I Asker har kommunen og turlaget samarbeidet om å merke flere rundturer i sentrumsområdet. Offisiell åpning av de nye rutene er 10. juni på torget i Asker.

I Fet vil både Taterstien og Kongeveien merkes, på Langelandsfjellet i Ullensaker kan du snart gå fine rundturer, og innbyggerne i Rykkin-området vil på en langt enklere måte finne vei inn i Bærumsmarka. Hvilke andre områder som skal skiltes og merkes fremover kan du se på oversikten lenger ned på siden.

 

Innvilgede søknader Turskiltprosjektet 2016

Søker

Tiltak

Totalkostnad

Søknadsbeløp

Tildeling

STYRK

Merking og skilting av Taterstien i Fet

80 200

50 000

40 000

Berger og Rykkinn Vel

Eineåsen for alle på Rykkinn

288 296

102 296

77 000

Fet Historielag

Skilting Kongeveien

101 500

70 000

45 000

Oppegård IL

Skilting av Oppegårdsmila

19 572

13 072

13 000

Nannestad kommune

Informasjonstavler i Nannestad

146 000

128 000

50 000

Ullensaker Turlag

Merking og skilting Langelandsfjellet

200 568

101 568

95 000

Nesodden kommune

Kyststi vest på Nesodden

114 050

46 550

30 000

DNT Oslo og Omegn

Merking på Romeriksåsen

373 000

200 000

150 000

FNF Vestby

Skiltprosjekt i Vestby - videreføring

436 002

216 372

200 000

Hvam IL

Turløyper Hvamsåsen

162 000

81 000

60 000

Turkameratene Nittedal Turlag

Stimerking Sørli - Kruttverket

127 500

47 500

30 000

Steinsjøens Venner

Turopplevelser nord i Nes del 2

150 000

70 000

55 000

Frognmarkas Venner

Karttavler og skilt i Frognmarka 2016

121 000

82 000

55 000

Totalt

Alle prosjekter

2 319 688

1 208 358

900 000

 

Innvilgede søknader om fylkeskommunalt tilskudd til friluftstiltak 2016

Søker

Tiltak

Totalkostnad

Søknadssum

Tildeling

Skogselskapet i Oslo og Akershus

Skoleskogdager for alle 6.trinn i Akershus

1 140 000

270 000

104 000

Kolbotn & Skimt Orienteringslag

Skautraver'n 2016

270 000

50 000

30 000

Bærum Turlag

Kulturminnehefte

107 000

78 500

50 000

Bærum Turlag

54 trille- og bæremeisturer Barnas Turlag

30 000

20 000

7 000

Bærum Turlag

Den store turdagen i Bærum

15 000

10 000

3 750

Enebakk kommune

Gapahuker med leirplasser

300 000

80 000

40 000

DNT Oslo og Omegn

Gangbaner ved Mustadkroken

26 237

13 300

13 000

DNT Oslo og Omegn

Opptur 2016

204 600

108 000

100 000

DNT Oslo og Omegn

Gapahuk på Bjønnåsen i Østmarka

260 000

130 000

60 000

Frivilligsentralen i Eidsvoll kommune

Turstisamarbeid i Eidsvoll

120 000

60 000

50 000

Norges Blindeforbund Akershus

Fysisk aktivitet for synshemmede

102 000

51 000

20 000

Nannestad kommune

Friluftsuka

45 000

22 500

11 250

Nannestad kommune

Stolpejakt

50 000

25 000

12 500

Oscarsborg Festnings Venner

Festningmarsjen 2016

70 000

10 000

8 000

Oslofjordens Friluftsråd

Tilgjengelighetstiltak på Bergholmen

450 000

250 000

100 000

Pakistansk Kulturforening Skedsmo

Smaken av naturen

92 146

87 146

23 000

Gjerdrum JFF

Restaurering av steinkistedammen ved Kirkebygjermenningen

400 000

100 000

30 000

FNF Vestby

Gapahukprosjektet i Vestby

260 000

100 000

60 000

Akershus Røde Kors

Distriktsturer

75 000

50 000

50 000

NJFF Akershus

Videre arbeid med opplevelses- og turkart for Romeriksåsene

300 000

150 000

130 000

Nittedal kommune

Utbedring av utfartsparkeringer og infotavler på parkeringsplassene

150 000

100 000

37 500

NOA

Sidesprang

261 800

251 800

50 000

Akershusmuseet, avdeling Fetsund Lenser

Undervisningsturer i Nordre Øyeren naturreservat

77 000

65 000

40 000

Totalt

Alle prosjekter

5 605 783

2 382 246

1 030 000

 

Innvilgede søknader om statlig tilskudd til friluftsaktivitet 2016

Søker

Tiltak

Total kostnad

Søknads-beløp

Tildeling

Østmarka Orienteringsklubb

Stolpejakt i Rælingen og Lørenskog

163 000

105 000

105 000

DNT Oslo og Omegn

Friluftsliv og flerkulturelle er fantastisk

55 000

55 000

55 000

Bærum Natur- og Friluftsråd

Naturkart for Borøya og Kalvøya

347 560

147 560

113 000

Friluftsforeningen

Friluftsliv for alle i nærnaturen

51 200

51 200

42 000

Oppegård IL

Aktiv etter skoletid

321 000

80 000

60 000

Ressursnettverket for barn og unge v/Gjerdrum IL

Ferieaktivitetsuker 2016

39 750

29 000

20 000

Oslo og Omland Friluftsråd

Friluftsskoler i Akershus

192 000

46 000

46 000

Oslo og Omland Friluftsråd

Friluftsliv i skolen Akershus

100 000

50 000

50 000

Romerike sopp- og nyttevekstforening

Turer, kurs og soppkontroll

28 000

28 000

28 000

Drøbak Frogn Idrettslag - friidrett

KOM-i-FORM

51 500

43 800

40 000

NJFF Akershus

Fritidsfiske for bosatte innvandrere

101 000

50 000

30 000

NJFF Akershus

Friluftsliv for spesielle grupper

120 751

65 000

30 000

NJFF Akershus

Barnas friluftsdager

162 500

137 500

137 500

NJFF Akershus

Markafiske

187 500

137 500

137 500

Turkameratene Nittedal Turlag

Friluftsliv gir folkehelse for alle grupper

145 000

120 000

120 000

Turkameratene Nittedal Turlag

Stolpejakt og turpostkasser

187 500

187 500

150 000

ADHD Norge Akershus

Aktivitetshelg

36 000

28 000

15 000

ADHD Norge Akershus

Kanotur

40 000

31 000

20 000

1.Ski speidergruppe

Innkjøp av diverse turutstyr

37 650

30 000

30 000

Oslofjordens Friluftsråd

Oslofjorden 4201 Akershus

84 000

69 000

69 000

Oslofjordens Friluftsråd

Ferieaktivitet Akershus

100 000

30 000

30 000

Oslofjordens Friluftsråd

Fiskearrangement i Akershus

135 000

40 000

40 000

Oslofjordens Friluftsråd

Læring i friluft Akershus

223 000

150 000

150 000

Follo Sykkelklubb

Utstyr til terrengsykkelskole

107 900

97 900

50 000

Frognmarkas Venner

Frogn på langs 2016

339 000

50 000

50 000

Nittedal Røde Kors

Friluftsaktiviteter for flerkulturelle

40 000

40 000

40 000

NaKuHel Asker

Naturlaboratoriet - Semsvannet GeoPark

80 000

70 000

70 000

NaKuHel Asker

Vennegruppa

240 800

205 800

150 000

NaKuHel Asker

Ung i friluft - et inkluderende  aktivitetsfellesskap

130 000

112 000

80 000

NOFOA

Innkjøp av kikkerter til utlån på aktiviteter

42 973

42 973

42 000

Tjukkasgjengen

Etablering og kursing av lokale foreninger

95 000

75 000

40 000

Totalt

Alle prosjekter

4 236 584

2 514 733

2 150 000

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet