1. Hopp til innhold
 2. Hopp til meny
 3. Hopp til hurtigsøk

Tilskudd til utvikling av reiselivet i Akershus

Hovedmålet i Akershus fylkeskommunes reiselivsstrategi er at reiselivet i Akershus tilføres flere gjester som grunnlag for økonomisk levedyktige bedrifter, gjennom forsterket markedsføring og samarbeid.

Om ordningen

Fylkeskommunes reiselivsstrategi har tre målgrupper:

 • Det nasjonale ferie- og fritidsmarkedet og dagsturmarkedet Østlandet
 • Det internasjonale ferie- og fritidsmarkedet
 • Det nasjonale kurs- og konferansemarkedet (Kopling av mindre aktører til de store kurs- og konferansehotellene som kan selge sine produkter gjennom disse)

De strategiske innsatsområdene er:

 • Fellesmarkedsføring av reiselivet i Akershus gjennom områdemarkedsføring og videre styrking av en tydelig felles profil.
 • Forsterket distribusjon av reiselivsproduktene gjennom nettbaserte løsninger.
 • Stimulering til samarbeid mellom aktørene gjennom å tilrettelegge for fellesarenaer og fellesprosjekter.
 • Produktutvikling gjennom å utvikle temakonsepter, eksempelvis mat, natur- og kulturbaserte opplevelser.
 • Videreutvikle og støtte eksisterende samarbeidsprosjekter som har gitt gode resultater. Herunder samarbeidsprosjekter som bidrar til internasjonal markedsføring og flere utenlandske besøkene i Akershus.

Les mer i fylkeskommunens reiselivsstrategi.

Ordningen finansieres gjennom utviklingsmidler fra Akershus fylkeskommune. 

Hvem kan søke?

Lokale og regionale næringsorganisasjoner, organiserte bedriftsnettverk, reiselivlag/organisasjoner m.m, kommuner i Akershus, delregioner i Akershus kan søke om midler. Fylkeskommunen har ikke anledning til å tildele midler til enkeltbedrifter.

Tildelingskriterier

Midlene skal bidra til tiltak som:

 1. Utenlands markedsbearbeiding gjennom samarbeidstiltak med andre områder i hovedstadsregionen som bidrar til å heve Akershus attraktivitet for internasjonale besøkende.
 2. Lokal og nasjonal område/destinasjonsmarkedsføring i samarbeid med Akershus Reiselivsråd for å øke interessen for de ulike områdene/produktene.
 3. Satsing på online, herunder investering i teknologiutvikling og kompetanseheving, primært i samarbeid med næringen og omliggende regioner.
 4. Innsalg og kvalitetssikring av små aktørers leveranser til større aktører med sterk markedsmakt. (Spesielt innen kurs og konferansemarkedet
 5. Støtte næringsspesifikke utviklingsprosjekter og kompetansetiltak som bidrar til økt verdiskaping
 6. Produktpakking med hovedhensikt å utvikle flere helhetlige produkter for individuelle og grupper basert på tema/konsepter som eksempelvis:
  • Festivaler/arrangementer
  • Kortreist mat og tradisjonsmat
  • Kultur
  • Golf
  • Sykkel

Akershus fylkeskommune begrenser sin støtte til 50 prosent av totalkostnaden for tiltaket. For nye nettverksinitiativ kan det vurderes en høyere støtteandel.

Slik søker du

Søknaden sendes på e-post til post@afk.no 

eller per post til:
Akershus fylkeskommune
Postboks 1200, Sentrum
0107 Oslo

Merk søknaden med saksnummer 2015/4310 Tilskudd til utvikling av reiselivet i Akershus.

Vedlegg til søknad

Som vedlegg til søknaden bør være:

Beskrivelse av prosjektet som inneholder:

 • Bakgrunn
 • Aktiviteter, fremdriftsplan med tidsramme
 • Andre kommentarer med relevans for søknaden

Budsjett:

 • Fullstendig budsjett (ev. regnskap for siste år)
 • Finansieringsplan

Søknadsfrist

Det er ingen frist for å søke tilskudd.

Behandling av søknaden

Innkomne søknader behandles etter hvert som vi mottar dem. Du må påregne ca. seks ukers behandlingstid. Du vil motta skriftlig svar når søknaden er behandlet.

Du kan klage på vedtaket til Klagenemnda i Akershus fylkeskommune, jf. forvaltningslovens kapittel IV. Klagen sendes til Akershus fylkeskommune, e-post: post@afk.no, ev. Postboks 1200, Sentrum, 0107 Oslo. Frist for å klage er 3 uker fra du har mottatt vedtaket.

Du kan også be om å få se sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven paragraf 18 og 19.

Rapportering

Frist for å rapportere oppgis i vedtaksbrev.

Du dokumenterer tiltaket med bekreftet regnskap. Akershus fylkeskommune ev. fylkesrevisjonen har rett til innsyn i regnskap og ev. annen dokumentasjon. I aktuelle sammenhenger skal det informeres om støtten fra fylkeskommunen, f. eks på hjemmesider, brosyrer, postere mm. Media etc.

 

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet