1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Tilskudd til friluftsaktivitet - statlig

Målet med ordningen er å medvirke til økt deltakelse i helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig friluftsliv for alle grupper i befolkningen.

Om ordningen

Målet med ordningen er å medvirke til økt deltakelse i helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig friluftsliv for alle grupper i befolkningen.

Tilskudd fra denne ordningen skal gå til tiltak som stimulerer til direkte friluftsaktivitet, for eksempel organiserte turer, friluftsleirer, praktiske kurs og annen opplæring i friluftslivsaktiviteter.

Deler av tilskuddet kan nyttes til innkjøp av enkelt utstyr og materiell når dette er nødvendig for å gjennomføre friluftslivsaktivitetene, som for eksempel fiskestenger og telt.

Mer informasjon om ordningen kan du finne på nettsidene til Miljødirektoratet.

Hvem kan søke

Frivillige organisasjoner registrert i Enhetsregisteret og interkommunale friluftsråd.

Søknadsskjema

Søknad sendes inn via Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter.

Søknadsfrist

1. februar

Behandling av søknaden

Søknadene vil bli behandlet samlet etter søknadsfristens utløp. Du vil motta et skriftlig svar når søknaden er behandlet. Svar pleier normalt å sendes ut i begynnelsen av april.

Du kan klage på vedtaket til Klagenemnda i Akershus fylkeskommune, jf. forvaltningslovens kapittel IV. Klagen sendes til Akershus fylkeskommune, e-post: postmottak@afk.no, ev. Postboks 1200, Sentrum, 0107 Oslo. Frist for å klage er 3 uker fra du har mottatt vedtaket.

Du kan også be om å få se sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven paragraf 18 og 19. 

Rapportering

Rapportering gjøres i Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter. Frist for å rapportere er 15. januar året etter at tilskudd ble mottatt.

Vil du vite mer?

Se hvem som mottok støtte i 2017

Se hvem som mottok støtte i 2016

Se hvem som mottok støtte i 2015.

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet