1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Tilskudd til tiltak i statlige sikra friluftsområde

Målet med ordningen er å medvirke til å fremme friluftsaktivitet i statlige sikrede friluftsområder og områder vernet som friluftsområder etter markaloven.

Gjennom naturvennlig tilrettelegging og skjøtsel skal disse friluftsområdene gjøres lettere tilgjengelige og attraktive for alle.

Aktuelle tiltak kan for eksempel være informasjonstavler, opparbeidelse av atkomstvei, parkeringsplass og turvei eller turstier, fiskeplasser, tiltak for å øke tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne, badeplasser, brygger, toalett og søppelstativ, tilplanting og skjøtsel, samt formidling av kulturminner. Midlene skal ikke nyttes til drift av friluftsområdet.

For å kunne få tilskudd må tiltaket inngå i en gjeldende og godkjent forvaltningsplan for friluftsområdet.

Mer informasjon om ordningen kan du finne på nettsidene til Miljødirektoratet.

Hvem kan søke

Kommuner og interkommunale friluftsråd.

Søknadsskjema

Søknad sendes inn via Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter.

Søknadsfrist

1. februar

Behandling av søknaden

Søknadene vil bli behandlet samlet etter søknadsfristens utløp. Du vil motta et skriftlig svar når søknaden er behandlet. Svar pleier normalt å sendes ut i begynnelsen av april.

Du kan be om å få se sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven paragraf 18 og 19. 

Rapportering

Rapportering gjøres i Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter. Frist for å rapportere er 15. januar året etter at tilskudd ble tildelt.

Vil du vite mer?

Se hvem som mottok støtte i 2017

Se hvem som mottok støtte i 2016

Se hvem som mottok støtte i 2015.

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet