1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Samferdselsstatistikk

På denne siden finner du flere fakta om kollektivtrafikk, biltrafikk, trafikkulykker og mye mer.

Statistikk- og tabellbank

I fylkeskommunens statistikk- og tabellbank er det samlet en rekke statistikker under temaet samferdsel. Denne samferdselsstatistikken er felles for aktørene i PROSAM, som bl.a. AFK, Ruter, Oslo kommune, SVV og Jernbanedirektoraet. I statistikkbanken finner du flere årsserier bl.a. om sentrale nøkkeltall om kollektivtrafikk i Oslo og Akershus, regionbuss i Akershus, trafikkulykker og  registrerte kjøretøy. I 2017 var det 28 979 registrerte elbiler i Akershus (personbiler). Tabellene om biltrafikken inneholder statistikk/trafikktellinger bl.a. knyttet til veitrafikkindeks, trafikk over bygrensen Oslo/Akershus og fylkesgrenser i Akershus. Vi har også data om bomringene i Oslo og Bærum.

Utvalgte nøkkeltall 2017 for Akershus

Tema Verdi
Fylkesveier, antall km 1 825 km
Gang og sykkelveier langs fylkesvei (km) 252,3 km
Gang- og sykkelveier langs europa- og riksveier  69,9 km
Vognkilometer/rutekilometer for bussruter (regionbuss) 37 mill.
Påstigende passasjerer for regionbuss 58,7 mill.
Påstigende passasjerer tog i Akershus 30,5 mill.
Påstigende passasjerer båt 3,7 mill.
Antall drosjeløyver - ordinære løyver 639
Skoleskyss, for elever på grunnskolen og videregående skole 23 500
Antall omkomne i veitrafikken i 2017  13

Les mer om samferdsel (kollektivtrafikk og fylkesveier) i Akershus fylkeskommunes årsrapport 2017

Statens vegvesen

Statens vegvesen utarbeider en månedlig vegtrafikkindeks som viser samlet utvikling i veitrafikken fra måned til måned, og fra år til år. Indikatoren er basert på en vektet sammenstilling av trafikkutviklingen på kontinuerlige maskinelle tellepunkter på riks- og fylkesveinettet, her er tallene i statistikkbanken.

Tall for «strekningsvise trafikkmengder» (ÅDT) for de aller fleste veier i Akershus publiseres på www.vegkart.no . Vegkart er et publiseringsverktøy for data fra Nasjonal vegdatabank. Trafikkstrekninger viser også andel tungtrafikk. Avgrens søket til Akershus ved å skrive Akershus til søkefeltet. Velg deretter objekttype "trafikkmengde". Zoom inn deretter og velg den strekningen du vil se på. Da får du tallene fram. 

SVV gir ut data månedlig om trafikkregistreringer fra de mest sentrale «kontinuerlige tellepunktene» i Akershus. På de 12 mest trafikkerte veiene i Akershus varierte ÅDT i 2017 fra om lag 15 000 til 89 000 kjøretøy pr. døgn. Andel tunge kjøretøy varierte fra 8,1 prosent til 15,8 prosent på samme veier. ÅDT fra 2016 til 2017 for lette kjøretøy økte på åtte av de ti mest trafikkerte veier - økningen varierte fra 0,2 prosent til 6,3 prosent. Samlet for alle 25 «kontinuerlige tellepunkter» i Akershus, som SVV har data for, var økningen i lette trafikken fra 2016 til 2017 på 2,8 prosent.

En digital kartløsning om trafikkdata er åpnet nylig, se www.trafikkdata.no Der kan du få trafikkdata på felt/retning, år, dato, timestrafikk eller månedstrafikk - på alle de tellepunktene du vil se nærmere på. Resultatene vises enten som diagram eller tabell. Det er hovedsakelig informasjon om statlige og fylkeskommunale veier - fra januar 2016 til d.d. Sykkelregistreringene er fra juli 2015 til d.d.

Publikasjoner med flere nøkkeltall om samferdsel

 

 

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet