1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

22 245 søkere får nå tilbud om skoleplass

Resultatet av første inntak til videregående skoler i Akershus fylkeskommune er nå klart, og 22 245 søkere får i disse dager tilbud om skoleplass. Søkere må svare på tilbud om plass innen 19. juli.

Det er 24 313 søkere til videregående skoler i Akershus fylkeskommune til skoleåret 2019 - 2020. Av disse er det 23 932 søkere med opplæringsrett i Akershus.

Førsteinntaket til fylkeskommunens skoler viser at 22 245 søkere har fått tilbud om skoleplass i første inntaksrunde. Av disse er det 20 599 som har fått plass på sitt første ønske, det vil si 92,6 prosent. Av 8 702 søkere til fra grunnskolen er det 7 425 som har fått plass på det tilbudet de primært har søkt.

1792 søkere fra Akershus har foreløpig bare fått tilbud om ventelisteplass. Disse vil få svar i neste inntaksrunde, som kommer 25. juli.

Se flere tall for inntaket i eget vedlegg (pdf).

Husk svarfristen 19. juli

De søkerne som har oppgitt mobilnummeret sitt på søknaden, vil få en tekstmelding om at inntaket er klart. De må da logge seg inn med MinID på www.vigo.no for å sjekke resultatet og legge inn svar. De søkerne som ikke har oppgitt mobilnummeret, vil få et svarkort i posten. Også disse søkerne kan svare på  www.vigo.no  dersom de ønsker det, eller de kan sende svarkortet per post til inntakskontoret.

Det er viktig at alle søkerne svarer på tilbud om skoleplass via innen fristen 19. juli. For å kunne være med videre i prosessen, må også søkere som kun mottar tilbud om plass på venteliste, svare innen fristen. De som ikke svarer innen fristen, mister skoleplassen og eventuell ventelisteplass.

Også de som takker nei til skoleplass, må svare innen fristen, slik at plassen kan frigjøres for andre. Resultatet av andre inntaksrunde vil foreligge 25. juli og svarfristen for andre inntaket er 1. august.

Dersom det er lagt inn forhåndssvar, er det ikke nødvendig å legge inn svar på Vigo.

Dette skjer etter 1. inntak

Søkerne rangeres etter poengsum, og det kjøres to maskinelle inntaksrunder. 2. inntak kjøres 25. juli. Det er alltid søkere som svarer NEI til tilbudt plass etter 1. inntak, og det frigjør plasser til søkere på venteliste i 2. inntak. Opplæringsloven gir rett til inntak på ett av tre søkte utdanningsprogram på Vg1-nivå for søkere med rett til videregående opplæring. Søkere med ungdomsrett til Vg2 og Vg3 har rett til inntak på et programområde som bygger på det søker har tatt på Vg1 eller Vg2.

Ved inntak til utdanningsprogrammene studiespesialisering, idrettsfag og musikk, dans og drama har søkere til videregående trinn (Vg2 og Vg3) forrang ved inntak til plassene på den skolen der de var elev siste skoleår. Ikke alle får plass etter 1. inntak, men vi regner med å ha plassert alle etter 2. inntak.

Etter 2. inntak er det et oppfyllingsinntak hvor kun søkere som ikke har fått noe tilbud om skoleplass er med. 5 prosent av plassene på Vg1på alle skoler er reservert og disponeres i oppfyllingsinntaket. Dette gjelder alle ordinære utdanningsprogram på Vg1-nivå, bortsett fra naturbruk og musikk/dans/drama.  Hensikten med denne ordningen er at flest mulig skal få oppfylt retten til ett av tre utdanningsprogram, uten at reiseveien blir urimelig lang. Det er viktig å merke seg at disse plassene er forbeholdt de søkerne som etter andre inntaksrunde fremdeles ikke har fått noe tilbud.

For flere datoer og opplysninger om årets inntak, se www.akershus.no/inntak.

Spørsmål fra elever og foresatte

Elever og foresatte som har spørsmål om inntaket kan kontakte Akershus fylkeskommunes inntakskontor på e-post inntakskontor@afk.no eller på telefon 22 05 50 22. Telefontiden er fra kl. 09.00-14.00 hver dag. Vi svarer på e-poster samme dag.

Kontaktperson for presse

Seksjonsleder Hilde Dahlberg, tlf 22 05 54 86/406 45 531

Fakta

  • Opplæringslovens § 3-1 gir rett til inntak på ett av tre søkte utdanningsprogram på Vg1-nivå.
  • Ungdomretten gjelder i det fylket søkeren er bostedsregistrert ved søknadsfristens utløp, men gir ikke rett til plass ved en bestemt skole.
  • Les mer om rett til videregående opplæring på vilbli.no

Les flere artikler

Nå kan du søke om prosjektmidler gjennom regionalt innovasjonsprogram.

Midler til innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus

08.11.2019

Les hele artikkelen

Janne Myraas er mobbeombud for barnehage og grunnskole i Akershus

Nytt nasjonalt nettsted for elevombudene i Norge

02.10.2019

Les hele artikkelen

Ski videregående skole. Drama-elever.

22 245 søkere får nå tilbud om skoleplass

10.07.2019

Les hele artikkelen

Startskuddet har gått, og moderniseringen av busstilbudet på Romerike er et faktum.med de første elektriske regionbussene i drift på linje 120, 310, 315 og 381. Oppstarten ble markert av (f.v)Snorre Lægran, plandirektør i Ruter, Solveig Schytz, leder av hovedutvalg for samferdsel i Akershus fylkeskommune og Henning Bethelsen som er teknisk direktør i Norgesbuss.

Grønne elbusser på veien i Norges største busskontrakt

01.07.2019

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet