1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Sterk befolkningsvekst i Viken

Statistisk sentralbyrå (SSB) har nylig publisert befolkningstall for 2018. Tallene viser en sterk befolkningsøkning i området som skal bli det nye Viken fylke, og sterkere enn i andre av landets fylker.

I løpet av 2018 økte befolkningen i dette området fra 1 213 730 til 1 227 305.  Det er en vekst på 1,1 prosent (13 576 personer). Innenlands flytting var viktigste årsak til vekst (7368), fulgt av nettoinnvandring (3384) og fødselsoverskudd (2729).

Akershus hadde den sterkeste befolkningsveksten i 2018 (1,6 prosent/10 029 personer), fulgt av Østfold (0,7 prosent/2100 personer) og Buskerud (0,5 prosent/1379 personer). Folketilveksten, målt i antall personer, var sterkere i 2018 enn i 2017 for Akershus, mens den var svakere i de to andre fylkene.

Akershus fylkeskommune
Folketilvekst (antall personer) 2018, kommuner

 

Av kommunene som vil inngå i Viken var folketilveksten høyest i Ullensaker (1658 personer), Skedsmo (1474 personer), Lørenskog (1436 personer) og Bærum (1387 personer), se figur 2. Utenom kommunene i Viken hadde Oslo den klart høyest folketilveksten i 2018 med 7598 personer.

Figuren under viser befolkningsveksten i 2018 (prosentvis vekst). Den høyeste befolkningsveksten finner vi i Ullensaker (4,5 prosent), Lørenskog (3,7 prosent), Nannestad (3,3 prosent), Spydeberg (3,2 prosent) og Skedsmo (2,7 prosent).

Akershus fylkeskommune
Befolkningsvekst (i prosent) 2018, kommuner

 

Befolkningsveksten har vært sterk i Akershuskommunene over lang tid. Fra 2003 til 2019 har for eksempel befolkningsveksten i Ullensaker vært på hele 66,9 prosent. I samme periode økte befolkningen i Sørum med 45,4 prosent, og befolkningen i Ås med 42,9 prosent.

 

Årsaker til befolkningsvekst

Figuren under viser årsaker til befolkningsvekst for nye Viken, fra 2003 til 2018. I starten av denne perioden økte nettoinnvandringen kraftig. Dette skyldes utvidelsen av EU og påfølgende arbeidsinnvandring. Nettoinnvandringen toppet seg på rekordhøye 10 507 personer i 2011, men sank deretter jevnt fram mot 2017. I 2018 var det en svak økning i nettoinnvandringen til disse fylkene.  Siden 2015 har innenlands nettoflytting vært viktigste årsak til befolkningsveksten, og årsaken ligger i en særlig sterk vekst i innenlands flytting til Akershus.  Fødselsoverskuddet har vært ganske stabilt, men det viser en synkende trend.

Akershus fylkeskommune
Årsaker til befolkningsvekst i det nye Viken fylket 2003 - 2018

 

Kilder

Statistisk sentralbyrå, statistikkbanktabell 01223

 

Vil du vite mer?

Les fagnotatet "Analysenotat 1/2019 om befolkningsutvikling i Akershus, Østfold, Buskerud og Oslo".

 

Les flere artikler

Årsrapport 2018, forside

Fylkeskommunens årsrapport 2018

20.05.2019

Les hele artikkelen

Folketilvekst (antall personer), 2018, fylker

Sterk befolkningsvekst i Viken

15.03.2019

Les hele artikkelen

Befolkningen i Akershus har vokst med 1,6 prosent fra 2018 til 2019.

Sterk befolkningsvekst i Akershus

01.03.2019

Les hele artikkelen

Skjermdump som viser skjema av statistikk

Ny og oppdatert statistikk om Akershus

16.11.2018

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet