1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Et attraktivt kollektivnettverk som utvikles i takt med befolkningsveksten

Bane NOR, Statens vegvesen og Ruter AS står samlet bak anbefalingen om å utvikle et kollektivnettverk med hyppige avganger og god kapasitet. Anbefalingen vil gjøre kollektivtrafikken i hovedstadsområdet rustet til å ta veksten i persontrafikken, sammen med gåing og sykling.

Mandag 23. november ble konseptvalgutredningen for økt transportkapasitet inn mot og gjennom Oslo (KVU Oslo-Navet) overlevert fra jernbanedirektør Elisabeth Enger, vegdirektør Terje Moe Gustavsen og administrerende direktør i Ruter AS, Bernt Reitan Jenssen, til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen; byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Lan Marie Nguyen Berg og fylkesordføreren Anette Solli.

Fra nav til nettverk

Samferdselsdepartementet, Oslo kommune og Akershus fylkeskommune ga i 2013 Bane NOR (som da het Jernbaneverket), Statens vegvesen og Ruter i oppdrag å utarbeide en konseptvalgutredning (KVU) for hvordan framtidas transportutfordringer i hovedstadsregionen skal løses fram mot 2060. Hovedoppgaven har vært å utvikle et konsept med et attraktivt tilbud og nok kapasitet til å håndtere trafikkveksten i kollektivtrafikken.

Under overskriften «Fra nav til nettverk» gir prosjektet sin anbefaling til hvordan kollektivtilbudet i hovedstadsområdet kan utvikles for å dekke befolkningens reisebehov. En kraftig befolkningsvekst, et behov for nye reiseforbindelser og en videreutvikling av dagens tilbud krever store investeringer, som vil gi stor nytte tilbake til samfunnet.

 - Jeg vil takke Jernbaneverket, Ruter og Statens vegvesen for arbeidet som er lagt ned, og jeg gratulerer oss alle med dagen. Dette arbeidet viser at det er mulig å lage et helhetlig system for Oslo og Akershus, som viser at alt henger sammen med alt, sier fylkesordfører Anette Solli.

- Dette viser at statlige etater og Ruter tar på alvor utfordringene i hovedstadsområdet. Både at man ser behovet for to nye jernbanetunneler og en metrotunnel, og grepet med en s-bane. Bussen må kobles på dette, det er bussen om skal bringe mange av kundene inn i systemet, sier Solli.

Hun understreket at vi trenger et raskt, sømløst og effektivt kollektivsystem i hovedstadsområdet.

- Jeg tror vi vil lykkes med å få dette til. Og det må være bærekraftig når det gjelder miljø og økonomi, og et prisnivå som er akseptabelt for kundene, sier fylkesordfører Anette Solli.

Nullvekst i personbiltrafikken gir høy nytte

De forventede investeringskostnadene ligger på om lag 70–80 milliarder kroner. Prisen inkluderer alt fra de større baneprosjektene som er utredet i KVU-en, til anbefalte tiltak for buss, sykling og gåing.

Det er beregnet at tiltakene i anbefalt konsept er samfunnsøkonomisk lønnsomme samlet sett.

– Vi foreslår et konsept med god kapasitet i kollektivsystemet. Det vil gi et attraktivt tilbud både for Oslo og Akershus. Samtidig vil det bidra til gode bymiljøer, ikke minst ved å legge til rette for mer sykling og gåing, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

-Dette vil knytte Akershus og Oslo sammen på helt nye måter. Spesielt vil S-baneforbindelsen fra Østfoldbanen nordover gjennom byen og til Hovedbanen gi bedre reisemuligheter mellom forstedene i Akershus og indre by i Oslo. Sammen med et styrket busstilbud i de områdene som ikke har banebetjening og gode knutepunkter vil anbefalt kollektivnettverk betjene hele hovedstadsområdet, sier administrerende direktør i Ruter AS, Bernt Reitan Jenssen.

Hyppigere avganger

Kollektivtrafikken må ha hyppige avganger. Med det menes et rutetilbud på dagtid med:

  • avganger minimum hvert 5. minutt i indre by
  • avganger minimum hvert 10. minutt på metro, trikk og buss i ytre by i Oslo
  • avganger minimum hvert 10. minutt på buss i sentrale områder i Akershus og på S-bane fra Asker, Lillestrøm og Ski
  • avganger minimum hvert 30. minutt på regionale ruter på jernbanens ytterstrekninger, InterCity-strekninger og regionbusser i Akershus
  • rutetabellene samordnes slik at regiontogene får avganger hvert 10. minutt fra knutepunktstasjonene på fellesstrekninger

Rapporten anbefaler en utbygging i tre faser. De forventede investeringskostnadene ligger på om lag 70–80 milliarder kroner. Prisen inkluderer alt fra de større baneprosjektene som er utredet i KVU-en, til anbefalte tiltak for buss, sykling og gåing. Det er beregnet at tiltakene i anbefalt konsept er samfunnsøkonomisk lønnsomme samlet sett.

 

 

Les flere artikler

Fylkesrådsleder Tonje Brenna og Jafar Altememy, administrerende direktør i Akershus kollektivTerminaler FKF.

Akershus kollektivTerminaler FKF fortsetter i Viken

18.12.2019

Les hele artikkelen

Drosjer på holdeplass i Akershus

Slik blir drosjetjenesten i Viken

02.12.2019

Les hele artikkelen

Varaordfører i Eidsvoll kommune, Hege Svendsen, og fylkesvaraordfører i Akershus fylkeskommune Lars Salvesen klippet snoren for å vise at gang- og sykkelveien ble åpnet 21. november.

Ny gang- og sykkelvei i Dal

21.11.2019

Les hele artikkelen

Leder for hovedutvalg for samferdsel, Solveig Schytz (f.v), fylkesordfører Anette Solli, og ordfører i Asker, Lene Conradi, ble med båten fra Aker brygge, etter at de nye avgangene ble satt i drift.

Flere avganger med båt fra Vollen og Slemmestad

07.10.2019

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet