1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Framtidens kollektivtrafikk

Ruters forslag til langtidsstrategi for kollektivtrafikken, M2016, og hovedtrekkene fra KVU Oslo-Navet ble lagt fram 13. august. Disse foreslår løsninger for å sikre den stadig voksende befolkningen god og bærekraftig mobilitet.

To nye togtunneller, ny T-banetunnel, S-bane og hyppigere avganger på tog og regionbusser skal løse framtidens utfordringer i kollektivtrafikken i Oslo og Akershus.

Fra nav til nettverk

Jernbaneverket, Statens vegvesen og Ruter er snart i mål med KVU Oslo-Navet – utredningen av hvordan transportsystemet i hovedstadsområdet kan utvikles fram mot 2030 og 2060. Det er Samferdselsdepartementet, Oslo kommune og Akershus fylkeskommune som har gitt de tre virksomhetene oppdraget. Jernbaneverket koordinerer arbeidet. Prosjektet har kommet fram til løsninger for å sikre den stadig voksende befolkningen god og bærekraftig mobilitet.

– Det er et ambisiøst prosjekt og et omfattende samarbeid vi snart er i mål med. Sammen har Jernbaneverket, Ruter og Statens vegvesen utredet det framtidige kollektivsystemet i hovedstadsområdet med et helhetlig blikk. Selv om arbeidet ikke er helt sluttført, er vi trygge på å ha funnet løsninger som gjør det mulig å møte behovet for kollektivtransport fram mot 2030 og 2060, sier jernbanedirektør Elisabeth Enger.

Torsdag 13. august presenterte KVU Oslo-Navet hovedtrekk fra utredningen, samtidig som Ruter lanserte sin strategiplan M2016. KVU-en ferdigstilles i slutten av september. Prosjekteierne er jernbanedirektør Elisabeth Enger, fungerende vegdirektør Lars Aksnes og administrerende direktør i Ruter AS, Bernt Reitan Jenssen. Fylkesordfører Anette Solli (H) og byråd for miljø og samferdsel Guri Melby (V) kommenterte de fikk presentert.

– For å sikre at alle innbyggere i Akershus som skal til og fra jobb i Oslo får en effektiv reisevei, må det investeres i den skinnegående transporten i og rundt hovedstaden. Busstilbudet må også styrkes lokalt i regionen. Målet er å øke kollektivandelen i Akershus de neste tiårene, ved å gi innbyggerne i byene et like godt mobilitetstilbud som det innbyggerne i Oslo har i dag. Vi skal også sørge for fremkommelighet på innfartsveiene til byene og tilrettelegge for at det skal bli enklere å sykle og gå, sier fylkesordfører Anette Solli (H).

Den endelige rapporten for KVU Oslo-Navet kommer i slutten av september.

M2016 - mobilitetsløsninger i framtiden

I 2060 må kollektivtransporten være dimensjonert for 600 millioner reiser. Dette tilsvarer nesten en dobling av dagens kollektivtrafikk. Andelen som går og sykler må utgjøre hele 700 millioner reiser i 2060. Dette forutsetter helhetlig planlegging, sterk gjennomføringskraft og en finansieringspakke som sikrer at tilbudet er på plass før kapasiteten i dagens tilbud er sprengt.

Ruters strategidokument «M2016 – Fra dagens kollektivtrafikk til morgendagens mobilitetsløsninger», foreslår hvordan man kan løse det økte transportbehovet på en bærekraftig måte. I M2016 presenteres både visjonen for hvordan vi reiser i 2060 og Ruters konkrete anbefalinger for utviklingen av tilbudet frem til 2030 og 2040. M2016 peker både på hvordan Ruter kan utvikle tilbudet og hvilke rammebetingelser som er nødvendige. Forslagene i M2016 om ny infrastruktur bygger på hovedtrekkene i «Konseptvalgutredningen for økt transportkapasitet inn mot og gjennom Oslo» (KVU Oslo-Navet).

Administrerende direktør i Ruter AS, Bernt Reitan Jenssen overleverte eksemplarer av M2016 til Anette Solli og Guri Melby på pressekonferansen 13. august. M2016 skal behandles i fylkestinget til høsten.

Fakta om M2016

  • Hvert fjerde år legger Ruter frem sin langtidsstrategi for kollektivtrafikken.
  • 13. august 2015 lanseres M2016, som er etterfølgeren til K2012.
  • M2016 er Ruters innspill til eierne; Oslo kommune og Akershus fylkeskommunes beslutningsprosesser, og lokale og nasjonale myndigheter, operatører og samarbeidspartnere.
  • M2016 er Ruters styringsdokument for årlige handlingsplaner.
  • Spørsmålet som M2016 svarer ut er hva som skal til for at kollektivtransporten, sammen med sykkel og gange, skal ta veksten i den regionale persontrafikken.

 

Les flere artikler

Fylkesrådsleder Tonje Brenna og Jafar Altememy, administrerende direktør i Akershus kollektivTerminaler FKF.

Akershus kollektivTerminaler FKF fortsetter i Viken

18.12.2019

Les hele artikkelen

Drosjer på holdeplass i Akershus

Slik blir drosjetjenesten i Viken

02.12.2019

Les hele artikkelen

Varaordfører i Eidsvoll kommune, Hege Svendsen, og fylkesvaraordfører i Akershus fylkeskommune Lars Salvesen klippet snoren for å vise at gang- og sykkelveien ble åpnet 21. november.

Ny gang- og sykkelvei i Dal

21.11.2019

Les hele artikkelen

Leder for hovedutvalg for samferdsel, Solveig Schytz (f.v), fylkesordfører Anette Solli, og ordfører i Asker, Lene Conradi, ble med båten fra Aker brygge, etter at de nye avgangene ble satt i drift.

Flere avganger med båt fra Vollen og Slemmestad

07.10.2019

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet