1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Fornebubanen

Oslo og Akershus planlegger t-bane fra Fornebu til Majorstuen. På Fornebu planlegges det for flere tusen nye arbeidsplasser og boliger. God mobilitet mellom boliger og arbeidsplasser er av stor samfunnsmessig betydning.

Hva er Fornebubanen?

I samarbeid med Bærum kommune utarbeidet Akershus fylkeskommune en reguleringsplan for en automatbane mellom Lysaker og Fornebu som ble vedtatt i 2005. I mai 2007 vedtok Akershus fylkeskommune at det i stedet skulle bygges bybane til Fornebu. Utredningsarbeidet som fulgte medførte at Akershus fylkeskommune i desember 2012 besluttet at bane med metrostandard skulle utredes videre som eneste alternativ.

Fornebubanen planlegges som en del av T-banenettet i Oslo og Akershus. Banen skal betjene strekningen fra Fornebu senter, via Lysaker og Skøyen og med en tilkobling til det øvrige T-banenettet ved Majorstua stasjon.

Fornebubanen åpner for en utvidelse av T-banenettet i Oslo og Bærum

  • som vil bidra til å redusere belastningen på overflatenettet i Oslo

  • ta fremtidig trafikkvekst

  • som legger til rette for byutvikling langs traséen

Trasé

I Bærum planlegges for en driftsbase ved endestasjonen «Fornebu senter». Derfra planlegges stasjoner ved «Flytårnet», «Arena» og «Lysaker stasjon». Næringsområdet ved Arena stasjon er tilrettelagt for nytt stasjonsområde og nedgang til stasjonens plattformer. Det tilrettelegges for utbyggingsprosjekter både over og inntil banetrasèen og stasjonsområdene.

På Oslosiden planlegges stasjoner ved Vækerø og Skøyen med tilkobling av banen ved Majorstua stasjon. Banestrekningen i Oslo er på 5.2 km og i Bærum er strekningen på 3.1 km, totalt 8.3 km. T-banetraséen skal gå i tunell fra Fornebu til Majorstuen.

Hele banestrekningen er planlagt for 8 avganger i timen med en reisetid fra Fornebu senter til Majorstua på ca. 12 minutter. 

Organisering

Akershus fylkeskommune og Oslo kommune samarbeider om planlegging og gjennomføring av Fornebubanen. Reguleringsplanene utarbeides som ett sammenhengende komplett prosjekt, men det er to prosesser i arbeidet med reguleringsplan. Oslo kommune er reguleringsmyndighet for den delen av banen som går i Oslo, og Bærum kommune er reguleringsmyndighet for delen av banen som går i Bærum. Det er derfor et tett samarbeid både administrativt og politisk mellom Oslo kommune, Bærum kommune og Akershus fylkeskommune om planlegging og etablering av baneprosjektet.

Fornebubanen ble opprettet som en egen etat i januar 2017. Fornebubanen er et samarbeid mellom Oslo kommune og Akershus fylkeskommune.

Oslo kommune vedtok i januar 2018 reguleringsplanen for Fornebubanen på strekningen: Lysaker-Majorstuen. Bærum kommune vedtok reguleringsplanen for Fornebubanen på strekningen: Fornebu-Lysaker i 2015.

Finansiering

Et presist kostnadsanslag vil foreligge etter at forprosjektet er godkjent og kvalitetssikret. Etter planen legges det opp til statlig finansiering på 50 prosent, i tillegg til bymiljøavtaler, Oslopakke 3-midler og grunneierbidrag. Det er Akershus fylkeskommune sammen med Oslo kommune som er ansvarlige for å sikre finansiering av Fornebubanen.

Hva skjer når?

  • Reguleringsplanen for banen er ferdig behandlet i Bærum kommune. Reguleringsplanen for Oslo-parsellen ble vedtatt av bystyret i Oslo 30. januar 2018.
  • Det jobbes med et forprosjekt for Fornebubanen, som skal være ferdig medio 2018. Deretter skal prosjektet kvalitetssikres. 
  • Byggestart på Fornebubanen vil tidligst skje i 2019. 
  • Byggetiden på traséen er anslått til fem-seks år. Byggestart kan først skje når forprosjektet for Fornebubanen er endelig godkjent og kvalitetssikret.

 

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet