1. Hopp til innhold på siden
 2. Hopp til menyen
 3. Hopp til hurtigsøk

39 elbusser på Nedre Romerike fra sommeren 2019

Fra 1. juli 2019 vil 39 elektriske busser settes inn i trafikk på Nedre Romerike, som de første i Akershus.

Nobina er tildelt kontrakt for kjøring med buss på Lillestrøm, Sørum og Fet. Den 1. juli 2019 er det oppstart for totalt seks kontrakter på Romerike, som omfatter 413 miljøvennlige busser. Til sammen blir det 39 nye elbusser på Nedre Romerike.
 
– Busskontraktene på Romerike er et viktig bidrag til det grønne skiftet i kollektivtrafikken. Utslippsfrie busser, kombinert med et stadig bedre tilrettelagt tilbud, vil kunne gi vekst i kollektivtrafikken, i et område hvor bilen fremdeles står sterkt, sier Solveig Schytz (V), leder av hovedutvalg for samferdsel i Akershus fylkeskommune.

Elektriske leddbusser i Lillestrøm, Sørum og Fet

Nobina har vunnet kontrakten for ruteområde 2, med 127 nye busser som skal settes inn på linjene i Lillestrøm, Sørum og Fet. I Lillestrøm vil det komme 22 elektriske leddbusser, som skal kjøre på linje 100 mellom Oslo bussterminal og Fritidshuset på Kjeller.

– I Nobina er vi både glade og stolte over å ha vunnet denne viktige kontrakten. Vi ser frem til å kunne tilby kundene i området Lillestrøm, Sørum og Fet et godt kollektivtilbud med moderne og miljøvennlige busser som driftes 100 prosent fossilfritt i tillegg til de elektriske bussene. Dette er et stort steg i riktig retning for enda mer miljøvennlig kollektivtrafikk, og vi er svært fornøyde med å kunne bidra i denne utviklingen, sier administrerende direktør i Nobina, Jan Volsdal.

115 elbusser i Oslo og Akershus sommeren 2019

Det vil også komme 17 elbusser som Norgesbuss skal kjøre, på sentrale linjer i Lørenskog.  Dette er Ruters første kontrakter med elektriske busser fra oppstart av anbudet.

– Vi gleder oss til å sette ytterligere 17 elbusser i trafikk og med det bidra til det grønne skiftet i kollektivtrafikken. Dette gir et godt bidrag til mer miljøvennlig kollektivtransport, med lavere støynivå og en enda bedre kundeopplevelse, sier administrerende direktør Atle Rønning i Norgesbuss.

Totalt blir det 115 elbusser i drift fra neste sommer på sentrale linjer i Oslo og Akershus, hvorav 76 er elektriske leddbusser. Hovedstadsregionen befester dermed at den får Nordens største elbussflåte i 2019. I dag er seks elbusser i drift i Oslo, ti elektriske minibusser på Romerike og fem hydrogenbusser som kjører mellom Oppegård og Oslo.

Røde leddbusser i Lillestrøm

– Fra 1. juli neste år øker vi kapasiteten på Nedre Romerike ved å sette inn større busser som vil kjøre hvert tiende minutt. Det kommer elbusser på Lørenskog, og i Lillestrøm blir det elektriske leddbusser med rød farge. Det gir tilbudet et tydelig bypreg, som er helt i tråd med den utviklingen som foregår her, sier administrerende direktør i Ruter Bernt Reitan Jenssen.

Resten av bussparken vil kun benytte fornybar energi og ha svært lave lokale utslipp. Det bygger opp om ambisjonen til Ruter om at all kollektivtransport skal være utslippsfri til 2028. Utslippsfrie busser, kombinert med et stadig bedre tilrettelagt tilbud, vil kunne gi en vekst i kollektivandelen i et område der bilen stadig står sterkt.

Romeriksanbudet

 • De seks delkontraktene er tildelt følgende operatører:
  • Ruteområde 1 Nittedal og Lørenskog: Norgesbuss med 87 busser
  • Ruteområde 2 Lillestrøm, Sørum og Fet: Nobina med 127 busser
  • Ruteområde 3 Aurskog-Høland: Nettbuss med 39 busser
  • Ruteområde 4 Eidsvoll og Årnes: Nettbuss med 75 busser
  • Ruteområde 5 Gjerdrum og Nannestad: Nettbuss med 51 busser
  • Ruteområde 6 Enebakk: Nettbuss med 34 busser
 • Kontraktsverdien er totalt på over 10 milliarder kroner, som gir årlige driftskostnader på tilsammen 948 millioner kroner.
 • Kontraktene har en varighet på åtte år, med mulighet for inntil tre års forlengelse.
 • Pris utgjorde 40 prosent og ulike kvalitetselementer 60 prosent av tildelingskriteriene, der miljøegenskaper var vektet med 30 prosent
 • Det utløses en miljøopsjon på ruteområde 1, med 17 elektriske normalbusser på sentrale linjer i Lørenskog.
 • Det utløses en miljøopsjon på ruteområde 2, med 22 elektriske leddbusser på linje 100 fra Lillestrøm til Oslo.
 • Bussene er i all hovedsak fabrikknye og vil kun benytte fornybar energi eller elektrisitet.
 • Samtlige busser vil utrustes med bilbelte, inkludert alle elbussene.

 

Utslippsfri kollektivtransport i Oslo og Akershus

 • Trikk og T-bane går på sertifisert strøm, og er helelektrisk.
 • Fem hydrogenbusser har vært i drift siden 2012.
 • Ti elektriske minibusser ble satt i drift på Romerike i august 2017, trolig som verdens første.
 • Seks elbusser i Oslo inngår i en toårig pilot, som startet i november 2017.
 • 70 elektriske busser kommer i løpet av våren 2019, og settes inn på 13 linjer i Oslo. Bussene fases inn via endringsordrer på eksisterende kontrakter.
 • 39 elektriske busser vil kjøre i Lørenskog og Lillestrøm fra 1. juli 2019.
 • Totalt får Ruter 115 elbusser i drift i Oslo og Akershus innen sommeren 2019, hvorav 76 er elektriske leddbusser.

Les flere artikler

Drosjer på holdeplass i Akershus

Vil du stå på søkerliste til drosjeløyver for 2019?

16.01.2019

Les hele artikkelen

Handlingsplan for trafikksikkerhet omhandler i all hovedsak holdningsskapende trafikksikkerhetstiltak, som Aktive barn - tryggere skolevei, sykkelkurs, økt bruk av refleks, og holdningsskapende arbeid innen rus og fart.

Handlingsplan for trafikksikkerhet

14.01.2019

Les hele artikkelen

Administrerende direktør i AKT, Jafar Altememy og leder av hovedutvalg for samferdsel i Akershus, Solveig Schytz var glade for at oppgraderingen på Sandvika Bussterminal var ferdig.

Sandvika Bussterminal med flere oppgraderinger

18.12.2018

Les hele artikkelen

Bærum-ordfører Lisbeth Hammer Krog (f.v), Anette Solli, og avdelingsdirektør i Statens vegvesen, Nils Audun Karbø klippet båndet under den offisielle åpningen.

Ny gang- og sykkelvei langs Griniveien

10.12.2018

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet