1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

245 kilometer ny asfalt i Akershus

Statens vegvesen skal asfaltere riks- og fylkesveier i Akershus for 240 millioner kroner i år. 245 kilometer vei får dermed nytt og tryggere dekke.

- Totalt bruker vi i vår region mer enn 800 millioner kroner på ny asfalt og ny veimerking i år. Asfaltarbeidet vil gi bedre og tryggere veier, men vi ber bilistene om å være tålmodige. Regn med at du bruker litt lengre tid på reisen mens arbeidet pågår, sier prosjektleder Kari Svingheim i Dekkeprosjektet i Statens vegvesen Region øst.

Asfaltarbeidene vil pågå fra begynnelsen av mai til slutten av september. Noen av veiene som skal asfalteres er:

  • Eidsvolltunnelen-Dal, høyre felt sør- og nordgående, i Eidsvoll, 11,4 km
  • E18 Holstad-Ski i Ås, 3,8 km.
  • Fv. 155, fra Oslo grense til Tangen i Enebakk, 15,5 km.
  • Fv. 179, fra Brårud til Nordkisa i Ullensaker, 5,1 km.

Se hele listen lenger ned på siden. Du kan også finne strekningene i Statens vegvesens kartoversikt.

- Reduserer etterslepet på fylkesveiene

Vedlikeholdsarbeid på fylkesveiene blir gjort på oppdrag fra Akershus fylkeskommune. I år skal i alt 164 km fylkesvei i Akershus få nytt dekke. Fylkeskommunen bruker 178 millioner kroner på dette.

- Akershus fylkeskommunes satsing på reduksjon av vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene fortsetter, og vi er stolte av at vi er en av de beste fylkeskommunene på dette, sier Solveig Schytz (V), leder av hovedutvalg for samferdsel i Akershus fylkeskommune.

I tillegg til nytt dekke, brukes 35 millioner kroner på veimerking på riks- og fylkesveiene i Akershus i år.

Strekninger som skal asfalteres i 2019 - Akershus
Veikategori/-nummer Kjørefelt Lengde Sted fra-til
E6 5 551 Assurtjern - Taraldrud, kollektivfelt
E6 3 3716 Skedsmovollen - Skedsmokrysset
E6 3 1735 Berger - Gran
E6 1 2180 Langeland - Gardermoen
E6 3 11410 Dal - Eidsvolltunnelen
E6 4 11420 Eidsvolltunnel - Dal
E6 1 367 Assurtjern - Avkj. nordgående rampe.
E6 1 605 Assurtjern - Avkj. sørgående rampe.
E6 1 625 Assurtjern - Påkj. sørgående rampe.
E6 1 496 Assurtjern - Påkj. nordgående rampe.
E6   252 Vestbybrua over Ev 6
E6 1 500 Regnbuen - Avkj. sørgående rampe X fv 156
E6 1 582 Påkjøring Skedsmokrysset, Sydg.
E6 1 140 Berger øt - Berger vest under Ev 6.
E6 1 879 Nordre Berger, Bølerveien - Ev 6 sørgående.
E6 1 281 Langeland påkjøring sørgående.
E6 1 349 Langeland avkjøring, sørgående.
E6 1 333 Nebbenes påkjøring, sørgående.
E6 1 493 Nebbenes avkjøring, sørgående.
E6 1 874 Bogsrud avkjøring, sørgående.
E6 1 376 Bogsrud påkjøring, sørgående.
E6 1 103 Assurtjern øst. Rundkjøring
E6 1 94 Berger øst rkj.
E6 1 94 Berger vest rkj.
E6   0 Taraldrud - Oslo gr. Kollektivfelt
E16   2159 Preståsen - Kneppe
E16 1 1022 Gardermoen påkjøring, sørgående.
E16   8550 Skibakk - Nybakk
E16   8550 Nybakk - Skibakk
E16   980 Nybakk - Vormsund
E16 1 119 Preståsen rkj.
E16 1 117 Kneppe rkj.
E16 1 99 Skibakk øst rkj.
E16 1 100 Galgebakken rkj.
E18   1090 Østfold gr. - Skotbu
E18   3800 Holstad - Ski
E18 2 348 Vinterbro mot Ski
E18 1 427 Vinterbro - Ski
E18 3 4361 Blommenholm - Nesbru
E18 4 3791 Holmen-Sandvika
E18 1 438 Ringnes avkjøring. Rampe Ev 18
E18 1 224 Ringnes påkjøring. Rampe Ev 18
E18 1 100 Høvik kirke avkjøring
Rv. 4   696 Kruttverket - Rotnes
Rv. 4 1 85 Mo rkj.
Rv. 22   1490 Kjellerholen - Kjeller rkj.
Rv. 159 1 1275 Kloppa - Rælingstunnelen
Rv. 159 1 423 Robsrud avkjøring, inngående.
Rv. 159   715 Thurmannskog avkjøring, inngående.
Rv. 159 1 421 Thurmannskogen påkjøring, inngående.
Rv. 159 1 220 Kloppa avkjøring Ahus
Rv. 159 1 345 Varemesse avkjøring
Rv. 159 1 220 Varemesse påkjøring
Rv. 159 1 105 Lørenskogveien rkj.
Fv. 152   356 Drøbak - Dyrløkke (gangvei)
Fv. 152   162 Ullerud - Dyrløkke (gangvei)
Fv. 4   3125 Vestby/Ås - Sentralholtet X152
Fv. 6   3186 Vestbybrua - Deli skog
Fv. 21   1780 Østfold/Mortegropa - Tangen X170
Fv. 22   323 Hvam - Gjelleråsen
Fv. 22 1 110 Hvam, Plantasjen/Maxbo
Fv. 31   4450 LundX154 - Furuset X f 152
Fv. 32   2338 Langhus X 152 - Berghagan
Fv. 115   1122 Løken X169 - Bjørkelangen X170
Fv. 120   300 Solheimsgata
Fv. 120   2635 Sogndalsvegen - Nannestadvegen
Fv. 120   1148 Låke - Nannestad Krk.
Fv. 120 1 70 Nordmokorset rkj.
Fv. 125   4760 Hemnes gård X115 -
Fv. 126   1515 Sandvad XE6 - Oslo Gr.
Fv. 152   2793 Ottarsrud - Dyrløkke øst rkj
Fv. 152   3350 Ås Sentralveien - Holstad rkj X E18
Fv. 152   2139 Dyrløkke - Drøbakk
Fv. 152 1 81 Rkj Frogn vgs
Fv. 152 1 76 Dyrløkke Rkj
Fv. 152 1 69 Sentralholtet rkj X fv. 4
Fv. 152 1 76 Seiersten rkj
Fv. 155   15542 Oslo grense - Tangen X Fv 120
Fv. 155 1 76 Vik Rkj. X Fv 154
Fv. 156 1 302 Regnbuen X fv 156 - Påkj. nordgående rampe.
Fv. 159   685 Lørenskog - Strømmen st. rkj.
Fv. 162   870 Valler Skole - Bærumsveien
Fv. 163   294 Høvik skole - Kirkeveien
Fv. 170   2243 Bjørkelangen X115 - Tangen X fv. 21
Fv. 172   2200 Fetsund øst -
Fv. 176   2993 Nordmokorset - Moreppen
Fv. 177   9541 Valstad - Elstad X181
Fv. 177 1 77 Odalsvegen rkj.
Fv. 178   1854 Eltonåsen - Holter
Fv. 178   842 Jessheim, Gardermovegen
Fv. 178 1 100 Jessheim Storgata rkj.
Fv. 178 1 88 Jessheim stasjon rkj.
Fv. 178 1 69 Jessheim Romsaas rkj.
Fv. 179   5165 Nordkisa - Brårud
Fv. 181   1993 Eidsvoll - Gruemyra Rkj. 177
Fv. 181   653 Vormvik av og påkjøringer, Kastellvegen.
Fv. 181 1 76 Sundet rkj.
Fv. 202   1616 Billingstad - Asker/Bærum
Fv. 204   1900 Øvre Gjellum - Engelsrud
Fv. 229   5896 Skreppestad X115 - Bergvad bru X125
Fv. 237   3950 Finnstad bru X171 - Aurskog st XF236
Fv. 239   1390 Aursmoen
Fv. 257   2935 Lørenfallet X171 - Skjea X f 257
Fv. 260   165 Berger - Fjellbo
Fv. 277   1336 Fetsund bru øst rkj rv. 22 X fv.172 X fv. 277 - Bjanes
Fv. 279   899 Borgen Bru X22 - Tienenga
Fv. 279   3207 Tienenga - Fetsund X143
Fv. 279   595 Falldalsveien
Fv. 301   530 Stalsb.hagen XF376 - Furukollen S XF302
Fv. 352   2564 Visperud - Skårersletta
Fv. 352 1 62 Rundkjøring Robsrud
Fv. 352 1 75 Rundkjøring Rasta
Fv. 352 1 56 Rundkjøring Vallerud
Fv. 353 1 76 Rundkjøring Skårersletta
Fv. 354   1300 Solheimsveien - Gamleveien
Fv. 355   2052 Marcus Thranesvei
Fv. 376   621 Stalsberghagen rkj X fv. 378 - Stalsberghagen rkj X fv. 378
Fv. 380   2839 Hellerud - Sketten
Fv. 380   152 Strømmen X fv.159 - Strømmen X fv.159
Fv. 381   497 Nittedalsgt rkj. - Lillestrøm Vest.
Fv. 382   1144 Leirsund ØST XF382 - Tretjernet
Fv. 383   1141 Skedsmo - Berger
Fv. 401   2886 Slattum Skole X4 - Dal - Fv 384
Fv. 402   875 Rotnes X4 - Staven fv. 402
Fv. 426   870 Bråtesletta - Frognerlinna
Fv. 427   1010 Vestby - Kankedalen
Fv. 428   4610 Ask X120 - Gjerdrum
Fv. 430   1773 Kankedal X120 - Gjerderum/Nannestad
Fv. 452   430 Ihlevegen X452 - Skibakk Ev 16
Fv. 452   450 Kløfta stasjon - Ihlevegen
Fv. 452 1 78 Skibakk rkj.
Fv. 453   3000 Sørum/Ullensaker - Ingjersmyr X2
Fv. 455   2116 Gjerderum - Kløfta Stasjon
Fv. 457   372 Lauten - X Kongsvingerveien fv. 450
Fv. 461   251 Hauersetervegen - Trondheimsvegen X 454
Fv. 461   6897 Vilberg XF460 - Ullensaker/Nannestad
Fv. 477   4086 Fuglefjellvegen
Fv. 482   3070 Ingeborgrud - Togstad
Fv. 482   859 Togstad - Hedmark Grense.
Fv. 501 1 77 Dal skole rkj.
Fv. 529   209 Nannestadvegen - Teigebyen rkj.
Fv. 529 1 87 Teigenbyen rkj.
Fv. 530   817 Ullensaker/Nannestad - Lillemo X fv176
Fv. 604   3132 Kirkeveien - Professor Kohts vei
Fv. 604 1 62 Rundkjøring Høvik Skole
Fv. 604 1 31 Rundkjøring Stabekk
Fv. 604 1 40 Rundkjøring Stabekk
Fv. 610   3602 Øvrevoll - Lysaker
Fv. 611   1928 Jar - Stabekk
Fv. 615   2583 Slependen - Billingstad/Tanum

Les flere artikler

Varaordfører i Eidsvoll kommune, Hege Svendsen, og fylkesvaraordfører i Akershus fylkeskommune Lars Salvesen klippet snoren for å vise at gang- og sykkelveien ble åpnet 21. november.

Ny gang- og sykkelvei i Dal

21.11.2019

Les hele artikkelen

Leder for hovedutvalg for samferdsel, Solveig Schytz (f.v), fylkesordfører Anette Solli, og ordfører i Asker, Lene Conradi, ble med båten fra Aker brygge, etter at de nye avgangene ble satt i drift.

Flere avganger med båt fra Vollen og Slemmestad

07.10.2019

Les hele artikkelen

Leder av hovedutvalget for samferdsel i Akershus fylkeskommune, Solveig Schytz er positiv til at Superwoman og Superman får flere barn til å feste setebeltet.

Beltehelter gir bedre beltebruk

23.09.2019

Les hele artikkelen

Snorklipping: Solveig Schytz og Jafar Altememy

Åpning av nytt bussanlegg i Nittedal

06.09.2019

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet