1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Regional plan for handel, service og senterstruktur

Regional plan for handel, service og senterstruktur er et verktøy for å styrke utviklingen av byer, tettsteder og sentrumsområder i Akershus.

Den regionale planen skal være et styringsgrunnlag for stat, fylke, kommuner og næringsliv. Arbeidet med planen er samordnet og koordinert med regional plan for areal og transport for Oslo og Akershus. Mange av problemstillingene i de to planene henger nøye sammen. Dette gjelder for eksempel tema knyttet til senterstruktur, hvor den regionale planen for areal og transport vil være premissgiver.

Planen er utarbeidet som en regional plan etter reglene i Plan- og bygningslovens kapittel 8, og erstatter fylkesdelplan for handel, service og senterstruktur fra 2001. 

Forslag til regional plan var ute på offentlig ettersyn våren 2018. Planen ble vedtatt av Akershus fylkesting 17. desember 2018, med enkelte endringer. Alle endringene er innarbeidet i den regionale planen.

Innvendinger mot planen oversendt departementet

Oslo kommune og fylkesmannen i Oslo og Viken har varslet Akershus fylkeskommune om at de begge har vesentlige innvending til utformingen av planretningslinjen med unntak for salg av plasskrevende varegrupper (kap. 5.2.5 i den regionale planen) i den vedtatte planen.

I tråd med plan- og bygningsloven er planen og innsigelsene i juni 2019 oversendt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, slik at departementet kan avgjøre om endringer i denne regionale planretningslinjen er påkrevd. Departementet har en frist tre måneder på å meddele om de vesentlige innvendingene vil bli tatt til følge.

Les oversendelsesbrevet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Tilknyttede dokumenter

Planprogram for regional plan for handel, service og senterstruktur

Akershusstatistikk 2/2014 Tilgjengelighetsatlas for Akershus 

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet