1. Hopp til innhold
 2. Hopp til meny
 3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Inntakskalender 2019 - viktige datoer

Her finner du viktige datoer for årets skoleinntak.


1. februar - fortrinnsrett, individuell behandling og minoritetsspråklige tilbud

 • For søkere til et særskilt utdanningsprogram på Vg1
 • For søkere med sterkt nedsatt funksjonsevne
 • For søkere med rett til opplæring i og på tegnspråk
 • For søkere med vedtak om utvidet tid
 • For søkere som har enkeltvedtak om særskilt språkopplæring
 • For søkere som nylig har kommet til Norge
 • Frist for søknad om individuell behandling
 • For søkere til Vg1 som har rett til spesialundervisning og som mangler karakter i mer enn halvparten av fagene
 • For søkere til Vg1 som har hatt særskilt språkopplæring i grunnskolen og som mangler karakter i mer enn halvparten av fagene
 • For søker til Vg2 eller Vg3 med enkeltvedtak om spesialundervisning og som mangler karakter i flere fag eller følger et planlagt løp mot grunnkompetanse
 • For søkere som må behandles individuelt av andre særlige, tungtveiende grunner
 • Frist for søknad om formidling til læreplass for lærekandidater

1. mars - ordinær søknadsfrist

Ordinær søknadsfrist for inntak til videregående skole og formidling til læreplass. Søknad sendes gjennom vigo.no.

1. april - frist for endring av søknad til:

 • Vg1 musikk, dans og drama
 • Vg1 idrettsfag med ferdighetsbasert inntak

NB! Inntakskontoret har ikke mulighet til å godta ønskeendringer til disse tilbudene etter denne datoen, da det skal foretas vurdering av fremviste/dokumenterte ferdigheter.

Frist for endring av søknad om:

 • Inntak etter individuell vurdering
 • Inntak etter individuell vurdering for minoritetsspråklige

Frist for søknad om gjesteelevsgaranti for å gå på skole i andre fylker

Frist for søknad om reservert skoleplass

1. mai - frist for supplering/endring av ordinære søknader

NB! Søknaden kan kun endres én gang. Suppleringen/endringen sendes på eget skjema og må undertegnes av både søker og rådgiver.

1. juni - frist for innsendelse av flyttedokumentasjon

.

1. juli - frist for forhåndssvar og ettersending av vitnemål

 • å legge inn forhåndssvar på søknaden (www.vigo.no) (Ikke aktuelt for søkere til læreplass. Søkere til læreplass må selv kontakte aktuelle bedrifter.)
 • ettersending av vitnemål/kompetansebevis

NB! Går du på skole i et annet fylke enn Akershus, er elev ved en privat skole eller tar fag som privatist, må du selv sende inn vitnemål/kompetansebevis.

10. juli - melding om utfall fra første inntak

Du kan sjekke om du har kommet inn på førstevalget ditt, ved å klikke deg inn på www.vigo.no. Her svarer du også på tilbudet. Dersom du har oppgitt et mobiltelefonnummer vil du motta en SMS når inntaket er klart, ellers vil du få svarbrev i posten. Merk deg at dersom du ikke har mottatt verken SMS eller svarbrev, må du likevel logge deg inn på Vigo for å sjekke resultatet av inntaket. Du logger deg inn med MinID.

19. juli - svarfrist første inntak

Manglende svar på tilbud om plass og ventelisteplass vil bli regnet som avslag, og vil kunne medføre at du mister plassen din. Dette gjelder ikke dersom du har lagt inn forhåndssvar i Vigo. Merk deg at dersom du har fått avslag på førstevalget ditt, men ønsker å beholde plassen du har fått tilbud om, må du legge inn svaret «nei til venteliste» i Vigo. Ellers risikerer du å miste denne plassen til fordel for en høyere prioritert plass i neste inntaksrunde.

25. juli - melding om utfall av andre inntak

Du vil motta SMS eller svarbrev bare dersom du får tilbud om ny plass. Også her sjekker du resultatet av inntaket og svarer på tilbudet via Vigo.

1. august - svarfrist andre inntak

Fra 1. august til 1. september er det ingen opprykk fra venteliste før alle søkere med ungdomsrett uten tilbud har fått tilbud om skoleplass.

20. august - skolestart

Tirsdag 20. august er første skoledag for alle de videregående skolene. Nøyaktig tidspunkt for oppmøte finner du i Vigo, og skoleplassen anses som akseptert ved at du takker ja til tilbudet og møter opp på skolen den første uken etter skolestart. Har du ikke anledning til dette må du gi beskjed til skolen om fraværet, ellers vil plassen gå til en annen søker.

1. september - ordinært inntak avsluttes

Lykke til med inntaket!

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet