1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Læringsplattformen Itslearning

Alle elever og ansatte ved de videregående skolene i Akershus fylkeskommune bruker læringsplattformen Itslearning som et verktøy i opplæringen. Informasjonen nedenfor er obligatorisk for alle elever og ansatte ved fylkeskommunens videregående skoler.

 

Personopplysninger i Itslearning

Under finner du en beskrivelse av hvordan Akershus fylkeskommune - gjennom Itslearning - behandler personopplysninger som registreres i systemet. Du finner også informasjon om permanent sletting av data fra Itslearning og om bruk av plagiatkontroll ved vurdering av elevarbeider.

Permanent sletting av data

Automatisk sletting av data via integrasjoner: Brukere havner i søppelbøtta, og her blir brukerne liggende til en administrator hos Akershus fylkeskommune sletter dem manuelt. Når brukeren er slettet manuelt forsvinner alle data som tilhører brukeren, som for eksempel: meldinger, oppgaver, prosjekter etc.

Manuell sletting: Brukerdata blir liggende fram til en administrator hos Akershus fylkeskommune sletter dem manuelt. Når brukeren er slettet manuelt forsvinner alle data som tilhører brukeren, som for eksempel: meldinger, oppgaver, prosjekter etc.

For Akershus fylkeskommune sin søppelbøtte i Itslearning kan fylkeskommunen selv regulere karantenetid for permanent sletting, med et minimum på 5 dager.

Backup av slettede kundedata er regulert i standard kontrakt mellom leverandør og Akershus fylkeskommune og blir lagret hos Itslearning i inntil tre år, eller når kunden selv ønsker å slette data.

Bruk av plagiatkontroll - Ephorus

For å hindre juks gjennom kopiering av tidligere innleverte arbeider fra andre eller kopiering av stoff fra internettsider uten å oppgi kildene, brukes en såkalt plagiatkontroll (Ephorus) ved vurdering av elevarbeider. Dette er et verktøy som går gjennom elevens tekst og sammenligner denne med alle åpne internettsider samt tidligere innleverte arbeider i Itslearning.

Plagiatløsningen i Itslearning bruker en egen ID på hver oppgave, og ut fra ID kan Itslearning finne navnet i sine databaser. Denne IDen og innlevert materiale sendes til Ephorus som igjen bruker egen ID i sin database. Ingen brukerdata overføres til Ephorus sine servere.

Ephorus lagrer sin egen kopi av det innleverte svaret som de bruker for å sjekke mot andre besvarelser (anonymt lagret). Akershus fylkeskommune er, gjennom avtale med Ephorus, eier av disse dataene. Ingen elevdata utleveres ved treff i plagiatkontrollen på tidligere oppgaver.

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet