1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Et kollektivtilbud for flest mulig

Arbeidet med tilgjengelighet og universell utforming er sentralt for å realisere ambisjonene om et kollektivtilbud for flest mulig. 16. november var det arbeidsverksted hos Akershus fylkeskommune.

- Jeg håper dagen bidrar til gi retning på samarbeidet mellom ulike aktører som tilrettelegger kollektivtrafikken, og for å blinke ut de mest sentrale temaene å jobbe videre med, sa Benedicte Bruun-Lie, leder for mobilitetsenheten i avdeling for samferdsel.

Det var 28 deltakere, fra Ruter, Statens vegvesen, Akershus kollektivterminaler FKF, fylkeskommunen og de fylkeskommunale rådene.

Strategi for tilgjengelighet i kollektivtransporten

Fylkestinget i Akershus fylkeskommune har vedtatt at det skal utarbeides en strategi for å øke tilgjengeligheten til kollektivtransporten for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Strategien skal på høring våren 2018. Det er utpekt en arbeidsgruppe som er ansvarlig for strategien. Hensikten med seminaret var å presentere kunnskapsgrunnlaget og arbeidet med strategien så langt, og ha dialog og få innspill til strategiens innhold.

Møteleder Kristin Aandal, fra Statens vegvesen, loset deltakerne gjennom dagen med et todelt opplegg. Første halvdel med innlegg om universell utforming i kollektivtransporten, blant annet av Solveig Dale, fra byplankontoret i Trondheim kommune, Anders Eriksen fra Deltasenteret, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, og Knut Vedal fra Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, og andre halvdel med gruppearbeid.

Gjort mye siste 10 år

Julie Runde Krogstad fra Transportøkonomisk institutt formidlet status med arbeidet med universell utforming i fylkene rundt i landet. Hun konkluderte blant annet med at det har vært et stort fokus på materiell, holdeplasser og billettering og informasjon hos fylkeskommunene i ti år. Etter hvert som enkelt elementene i kollektivtrafikken i større grad blir universell utformet blir det sentrale å tenke helhetlig og samarbeide med andre aktører og brukerorganisasjoner om hvilke tiltak som er viktigst og bør prioriteres.

Borghild Bay fra Ruter formidlet status på arbeidet med universell utforming i kollektivtransporten i Akershus. Hun baserte seg på en statusrapport fra 2016, skrevet i samarbeid mellom Statens vegvesen, Akershus kollektivterminaler og Ruter.

– Noen av hovedutfordringene i vårt arbeid er at det finnes mange ansvarlige aktører, et fragmentert regelverk og et stort mangfold av kundegrupper med ulike behov, sa Borghild Bay.

Satsingsområder

I gruppearbeidet ble de ulike gruppene utfordret til å peke ut mål og satsningsområder for strategien, og videre se på ansvarsfordeling og behov for koordinering. Kunnskapsutvikling, kompetansehevning og informasjonsspredning peker seg ut som viktige områder.

Rakel Marie Hansen, prosjektleder og rådgiver ved mobilitetsenheten, var godt fornøyd med dagen. – At medarbeidere som jobber med kollektiv er bevisste på at universell utforming av kollektivtransporten også i stor grad handler om god kvalitet i kollektivtransporten for alle, ikke kun tilrettelegging for noen få. Da har vi kommet et godt stykke på vei allerede, sier Rakel Marie Hansen.

Arbeidsverkstedet var finansiert med støtte fra Deltasenteret, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Les flere artikler

Snorklipping: Solveig Schytz og Jafar Altememy

Åpning av nytt bussanlegg i Nittedal

06.09.2019

Les hele artikkelen

Fylkesordfører Anette Solli og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen på lanseringen av appen Entur 8. februar.

Ny app gjør det enklere å reise kollektivt

08.02.2018

Les hele artikkelen

Jobbet med å peke på satsingsområder for strategi for universell utforming i kollektivtransporten. 28 deltakere; fra Ruter, Statens vegvesen, Akershus kollektivterminaler FKF, fylkeskommunen og de fylkeskommunale rådene.

Et kollektivtilbud for flest mulig

05.12.2017

Les hele artikkelen

Illustrasjon av hvordan den Oslo Bussterminal vil se ut etter ombyggingen.

Slik blir Oslo Bussterminal

07.09.2017

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet